I det fynske folks tjeneste

Endelig: Facebook har købt Odense-grund uden forbehold

Facebook har taget første spadestik til nybyggeri i Tietgenbyen. Transformerstation til datacenter kan være klar om 1-2 år. Pris: Mindst 100 millioner kroner.

Foto: Anders Høgh

Facebooks datacenter i Tietgenbyen er måske kommet et skridt nærmere realisering.

Hidtil har handlen med Facebook til den 68 millioner kroner dyre grund i Tietgenbyen været betinget.

Det er den ikke mere, bekræfter stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen overfor TV 2/Fyn.

- Køber har således fået endeligt skøde på ejendommen og Odense Kommunes tilbagekøbsret er bortfaldet, siger Odenses stadsdirektør.

Cassin Networks, der er bygherre på Odense-grunden for Facebook, er da også allerede i fuld med at planere og gøre grunden klar til et eventuelt kommende byggeri.

Der er rejst en midlertidig administrationsbygning på grunden, og energiselskabet Energinet.dk er i fuld gang med at etablere en transformerstation, der fylder 1-2 fodboldbaner og skal forsyne Facebook med strøm fra det store energinet, der forsyner landsdelene. Ledningen passerer tæt ved Tietgenbyen. 

Facebook vil bygge et kæmpe datacenter i Odense. Nu er grunden solgt. Foto: Jonathan Nackstrand, Scanpix

Højspændingsstationen, der er finansieret af Facebook, koster fuldt udbygget i omegnen af 100 millioner kroner, oplyses det til TV 2/Fyn.

- Vi er ved at etablere højspændingsstationen. Generelt er det sådan, at man selv afholder omkostningerne til etablering til en højspændingsstation af en sådan kaliber. Et stykke af jorden udmatrikuleres til Energinet.dk, der bygger og driver stationen, men forbrugeren betaler selv, siger Jesper Storebjerg, der er projektleder hos Energinet.dk.

Det vil tage et sted mellem 1-2 år at etablere højspændingsstationen, der er projekteret i samarbejde med Cowi.

Transformerstationen vil kunne forsyne Facebook med 150 kilovolt - hvilket er 2-3 gange så meget som normalt for industrivirksomheder.

Læs også Facebook: Vi vil bruge lokal arbejdskraft

Facebook har hidtil fastholdt, at der ikke er truffet endelig beslutning om Facebooks etablering på grunden i Tietgenbyen.

Ifølge TV2/Fyns oplysninger var kommunikationen og fremgangsmåden en tilsvarende, da Facebook etablerede sig i Luleå i Nordsverige,

Her tog det et par år, før Facebook endeligt konfirmerede, at man ville bygge.

Det er ikke bekræftet, men der gisnes om, at hemmelighedskræmmeriet alene skyldes hensynet til de forholdsvis strikse regler om oplysningspligt til den amerikanske børs.

Facebook kan fortsat komme ud af aftalen med Odense Kommune, men det er formentlig mere en teoretisk mulighed.

Foretryder Facebook købet, kan man tilbageskøde grunden til Odense Kommune, men det kræver ifølge aftalen, at Facebook afleverer grunden i den stand, man modtog den.

Det vil sige, at alle anlægsarbejder, transformerstationer og andre installationer skal fjernes igen.