Energiplan: Kul ud af storbyer

Regeringen vil med sin nye klimaplan, Energistrategi 2050, tage et opgør med kulkraft som energikilde til varmeforsyningen i de største danske byer, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

Det skriver Berlingske.

På langt sigt skal kullene ifølge Berlingskes oplysninger ud af de store byer og erstattes af biomasse, der i modsætning til kul ikke er afgifts-belagt.

Derfor arbejder regeringen i disse døgn med modeller for en ny energiafgift for forbrugerne, som skal dække provenutabet for staten. Der er overvejelser om en ny afgift på fjernvarme, som skal finansiere omlægningen fra kul til biomasse, og sagen ventes afgjort i dag på et møde i regeringens koordinationsudvalg.

Foreløbige modeller har peget på en afgift i en størrelsesorden på knap 1.000 kr. om året i 2020 for en gennemsnitlig husstand. I morgen fremlægger klima- og energiminister Lykke Friis (V) den omfattende plan, der skal gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler i 2050. På kortere sigt skal den vedvarende energis andel af det samlede energiforbrug hæves fra 19 pct. i dag til 33 pct. i 2020.