Enhedslisten kræver undersøgelse af aktivering

Enhedslisten i Odense Byråd kræver at Odense Kommune gennemfører en  gennemgribende analyse af byens aktiveringsindsats over for kontantshjælpsmodtagere. Partiet vil have undersøgt om aktiveringen skaber nye job.

I næste uge skal Odense Byråd tage stilling til om kommunen skal oprette 1000 nye aktiveringspladser for kontanthjælpsmodtagere. Men Enhedslisten foreslår nu, at den hidtidige indsats over for kontanthjælpsmodtagerne bliver analyseret før kommunen opretter nye tilbud.

Partiet kræver at Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen blandt andet undersøger prisen for en aktiveringsplads, indholdet og kvaliteten og effekten af af aktiveringen.

I følge Enhedslisten findes der ingen dokumentation for at aktivering skaffer ledige i job, og partiet mener at kommunen fremover skal rapportere om effekten af aktiveringen hvert eneste år.