I det fynske folks tjeneste

Enhedslisten: Lærernes sygefravær går ud over elever

Arbejdstidsregler er skyld i, at lærernes fravær er steget siden ferien, hvor folkeskolereform trådte i kraft.

Folkeskolereformen er skyld i, at lærernes sygefravær er steget siden sommerferien, hvor den trådt i kraft.

I sidste ende er det eleverne, det går ud over, når folkeskolelærerne i stigende grad ringer til skolen og melder sig syge, lyder det fra Enhedslisten.

Derfor bør regeringen kigge folkeskolereformen og arbejdstidsreglerne efter i sømmene, siger undervisningsordfører Rosa Lund (EL), der mener, at lærernes stigende fravær kan kædes sammen med den nye folkeskolereform, der trådte i kraft efter sommerferien.

- Det kan ikke undgås at gå ud over undervisningen, at lærerne har så meget sygefravær. Og vi skal jo gerne have en folkeskole, hvor alle bliver så dygtige, de overhovedet kan. Men det bliver alle ikke, hvis lærerne hele tiden er syge, siger hun.

Nye arbejdstidsregler har gjort det obligatorisk for lærerne at forberede sig til undervisningen på skolen. Kritikken har derfor gået på, at lærerne ikke længere kan forberede sig derhjemme, hvilket betyder, at lærerne mister fleksibiliteten i deres arbejde.

I København er sygefraværet blandt folkeskolelærere steget med omkring 31 procent, mens det i Odense er steget med omkring 40 procent. For Aarhus er tallet omkring 26 procent, ifølge en optælling fra tv2.dk over foreløbige tal fra seks af landets kommuner, der alle viser samme tendens.

Og selve reformen er baggrunden for lærernes øgede fravær, lyder det.

- Lærerne bliver stressede og syge af, at de ikke længere har tid til at forberede sig til deres undervisning. Det falder sammen med en inklusionsopgave og en helt ny folkeskolereform, der er faldet ned over skolen. Det er meget, man udsætter skolen for, siger Rosa Lund.

Inklusionsreformen betyder at elever flyttes fra specialinstitutioner over i folkeskolen, mens folkeskolereformen blandt andet betyder en ændring i lærernes forberedelsestid, og at de skal undervise to klokketimer mere per uge.

Og det er regeringens ansvar, med børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) i spidsen, at rette op på det høje sygefravær, mener Enhedslisten.

- Det er regeringens ansvar, for den har med Antorini i spidsen stået for en folkeskolereform, som detailstyrer folkeskolen og dels en ny arbejdstidsaftale. Man bør opfordre kommunerne til at lave arbejdstidsaftaler lokalt med lærerne, siger Rosa Lund.

Undervisningsministeren har ingen kommentarer til sagen, men henviser til KL, Kommunernes Landsforening.

Fakta om sygefravær

Beregningerne af lærerne sygefravær er lavet ud af tal fra kommunerne.

Tallene viser, at sygefraværet i Odense i perioden august og september er steget med 40 procent i 2014, sammenlignet med samme periode sidste år.

I Svendborg er fraværet steget med 34 procent og i Assens med 26 procent.

Til sammenligning er sygefraværet i København steget med 31 procent, Aarhus med 26 procent og i Roskilde med 43 procent.

Kilde: tv2.dk