Enhedslisten: - Vi er meget tæt på, at salget af Fjernvarme Fyn bliver stoppet

Enhedslisten håber, at salget af Fjernvarme Fyn bliver droppet, efter at Energistyrelsen har udtalt, at salget til Energi Fyn kan være i strid med loven. 

Det er Konservative, der har bedt Energistyrelsen forholde sig til salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. 

Nu er Energistyrelsen kommet med en udtalelse, og den bliver af foreningen Fionia Fjernvarme, der kæmper imod et salg af fjernvarmen, tolket som om, at forbrugerne har forkøbsret til Fjernvarme Fyn.

- Nu er det blevet slået fast, at forbrugerne har forkøbsret til Fjernvarme Fyn, og hvis salget gennemføres uden, at forbrugerne får forkøbsret, er det ulovligt, lyder vurderingen fra Reza Javid fra Enhedslisten. 

Energistyrelsen, der er en offentlig myndighed, konkluderer dog ikke entydigt, at forbrugerne har forkøbsret. I udtalelsen skriver styrelsen, at bestemmelserne om forkøbsret er uklare, og at domstolene må tage endelig stilling til spørgsmålet. 

Fra Energistyrelsens konklusion: 

Men selvom udtalelsen fra Energistyrelsen ikke klokkeklart siger, at forbrugerne har forkøbsret, er foreningen Fionia Fjernvarme optimistiske i forhold til at få stoppe salget, som Socialdemokratiet sammen med SF og De Radikale vil gennemføre.

- Salgspartierne kan ikke sidde denne udtalelse overhørig, og nu forventer jeg, at borgmesteren indkalder til forhandlinger, om hvad det vil betyde for salgsprocessen, siger Reza Javid.

Rådmand Søren Windell (K) er enig med Enhedslistens vurdering.

- Vi har nu fået Energistyrelsens ord for, at varmeforsyningsloven gælder og dermed, at den salgsproces, som i øjeblikket er i gang, er i strid med loven. Vi forlanger derfor, at borgmesteren stopper det ulovlige salg, og helt dropper idéen om at sælge, siger rådmand Søren Windell (K).

Odense Kommunes jurister har i lighed med Fionia Fjernvarme også spurgt om Energistyrelsens vurdering af salget, men her er der endnu ikke kommet et svar. 

- Jeg tror på, at vi er meget tæt på, at salget bliver droppet, siger Reza Javid.