I det fynske folks tjeneste

Ensomme ældre får hjælp

Odense Kommune har bevilget ialt 260.500 kroner til to nye projekter, der skal forebygge ensomhed blandt ældre. Pengene går til Røde Kors og Bolbro Brugerhus.

Projekter vil hindre at ældre borgere bliver isolerede og ensomme

Røde Kors får 135.500 kroner fra kommunens §18 udviklingspulje til projektet, Mere Naboskab.

Det er et treårigt pilotprojekt, der skal understøtte borgernes egne ressourcer og fremme deres lyst til at hjælpe hinanden i et bestemt geografisk område.

Bolbro Brugerhus får 125.000 kroner til projektet, Ud over egen dørtærskel.

Målet med det er, at forebygge social isolation og motivere borgerne i Bolbro og Højstrup til at komme i Bolbro Brugerhus og få hjælp til finde et socialt netværk og dermed øge sundhed og livskvalitet.

Mere om §18-midlerne