Facebook i Odense: Overskud på 186 millioner kroner

Facebook i Odense, der er i gang med sin tredje serverbygning og har opkøbt jord med plads til yderligere to datahaller, har nu en egenkapital på over 12 milliarder kroner.

Efter fire års underskud har Facebook i Odense endelig overskud på bundlinjen.

Det fremgår af det netop offentliggjorte regnskab for tech-gigantens selskab Cassin Networks, der er ejet af af et facebook-selskab i Irland.

Årets omsætning var på 2,4 milliarder kroner, mens overskuddet før skat landede på 186  i 2020.  

Ingen skat i 2020

Den beregnede skat på 41 millioner kroner af årets overskud er hensat som udskudt skat, hvilket betyder, at tidligere underskud kan modregnes i overskuddet. Og der er således ikke betalt skat i 2020.

For hidtil har de mange investeringer betydet, at datacentret i Odense har været en underskudsforretning, og de underskud kan man modregne i fremtidige overskud.

Sammenlagt har Facebook siden etableringen haft 187 millioner kroner i underskud.

De omfattende investeringer i Odense løber nu op i over 12 milliarder kroner, fremgår det af selskabets balance.

Siden regnskabet blev afsluttet har selskabet bag Facebook brugt 40 millioner kroner på opkøb af yderligere 39 hektar.

Men hidtil har Facebook ikke endegyldigt lovet, at det bliver til yderligere to datacentre ud over det tredjecenter, som er under opførelse nu.

Dataserverne i Odense sørger for at trafikken på Facebook kan glide uden problemer, og ifølge ledelsesberetningen består indtægterne af betaling for ydelser til andre selskaber i facebook-gruppen.

Omregnet til heltidsansatte beskæftigede Facebook i Odense 63 medarbejdere i 2020 - ni flere end i 2019. Lønudgiften var på 91 millioner kroner.