I det fynske folks tjeneste

Facebook-sagen: Velfærdsdebatten forsvandt, og ingen kan forklare hvorfor

Ekstern redegørelse giver ikke svar på årsagen til, at et opslag med 134 borgerkommentarer i sommer blev slettet på Odense Kommunes facebookside.

Rapporten giver dog ikke noget svar på, hvem der har foretaget sletningen, eller hvordan det kunne ske. Foto: arkiv / screenshot

Odense Kommune havde håbet, at en ekstern redegørelse ville kaste lys over årsagen til, at et opslag med 134 borgerkommentarer pludselig kunne forsvinde fra kommunens egen facebookside natten til den 12. august. Men her fire måneder senere er sagen stadig uopklaret.

Læs også Velfærdsdebatten, der forsvandt: Ingen vil påtage sig ansvaret

Den eksterne redegørelse er udarbejdet af journalistisk SDU-lektor Lars Damgaard Nielsen, som skriver, at sletningen måske er sket på grund af en teknisk fejl, - eller som et såkaldt "... lommeopkald, selv om det kan virke usandsynligt."

Rapporten giver dog ikke noget svar på, hvem der har foretaget sletningen, eller hvordan det kunne ske. Den grundlæggende konklusion er, at det ikke muligt at finde frem til årsagen med mindre Facebook udleverer log og data over hændelser på kommunens side.

Det har dog ikke været muligt at få Facebook til at hjælpe med opklaringen.

- Jeg kan igen bekræfte, at vi ikke har fjernet opslaget, skriver Facebook's danske talsmand Peter Münster den 13. november, efter at Odense Kommune på ny rettede henvendelse.

Debat om velfærd

Det forsvundne opslag med de mange borgerkommentarer var en del af den velfærdsdebat, som borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og byrådet satte gang i sommer for at få borgernes input til, hvordan kommunen kan sikre fremtidens velfærd.

I følge den konservative byrådspolitiker Tommy Hummelmose havde der i løbet af søndagen den 11. august været mange negative reaktioner på opslaget.

Tommy Hummelmose deltog selv i debat-tråden med en kritisk kommentar, fordi opslaget efter hans mening gik ud over almindelige regler for neutrale embedsmænds ageren ved at have stærke socialdemokratiske undertoner.

Det fik senere på søndagen kommunens kommunikationsfolk til at redigere i opslaget, så det fremstod politisk neutralt.

Dagen efter var opslaget og samtlige borgerkommentarer pludselig forsvundet, uden at nogen kunne forklare, hvordan det kunne ske. 

00:46

Video: Jonas Mattsson

Luk video

Vil til bunds

Det fik kommunen til at bede om en ekstern redegørelse, som nu er sendt til byrådet sammen med en orientering af stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

Stadsdirektøren skriver til politikerne, at han har et stort ønske om at komme til bunds i sagen, men at alle muligheder nu synes at være udtømte.

I redegørelsen nævnes det dog som en sidste mulighed, at Odense Kommune anmoder medarbejderne om selv at tage kontakt til Facebook via deres private profiler for at få udleveret deres aktivitetslog på kommunens hjemmeside.

Men det afviser stadsdirektøren efter at have rådført sig med Odense Kommunes personalejurister.

- Odense Kommune vil gå ind i privatsfæren, hvis vi som arbejdsgivere anmoder medarbejderne om, med afsæt i deres private profiler, at rette henvendelse til Facebook, skriver stadsdirektøren og fortsætter:

- Jeg finder det dog fortsat dybt problematisk, at vi som arbejdsgiver ikke fuldt ud har mulighed for at få indsigt i medarbejdernes arbejdsgange. Jeg anser derfor dette anliggende som en fælles problemstilling for de danske myndigheder og vil på den baggrund tage initiativ til en drøftelse af forholdet i seks-by samarbejdet med henblik på en fælles løsning.

Konservativ utilfredshed

Den konservative byrådsgruppe er ikke tilfreds med, at sagen nu henlægges som "uopklaret" .

- Det er utilfredsstillende, at det ikke er lykkedes at finde frem til, hvordan de kritiske facebookopslag er blevet slettet, siger Tommy Hummelmose, som på to punkter er meget kritisk over for redegørelsen.

- For det første er der i konklusionen ikke medtaget, at sletningen kan være en bevidst handling. Det virker for mig som det mest sandsynlige forløb. Dernæst beskrives det, at opslagene kan være sket som et ”lommeopkald”. Hvis man er bruger af Facebook, ved man, at det helt og aldeles er umuligt at slette opslag på Facebook ved, at man tilældigt og i blinde sletter en række opslag.

- Vi skal sikre, at dette ikke sker igen. Derfor vil vi bede stadsdirektøren om en beskrivelse af den fremtidige håndtering af kommunens Facebook opslag, siger Tommy Hummelmose.