I det fynske folks tjeneste

FAKTA: Her er de seks anbefalinger

Her er de seks anbefalinger fra Beskæftigelses Task Force Odense.

ANBEFALING #1: ODENSE KOMMUNE SKAL INDGÅ FORPLIGTENDE FÆLLESSKABER MED VIRKSOMHEDER

 • Skab flere private virksomhedspraktikker, løntilskuds-forløb og voksenlærlinge
 • Etabler en HR funktion for små og mellemstore virk-somheder, evt. i klynger.
 • Forpligtende samarbejder med forhåndsgodkendelser virksomhedspladser
 • Skab målrettede jobmesser

ANBEFALING #2: JOB-FIRST SKAL VÆRE MINDSETTET I JOBCENTRET

 • Skab en job-first mentalitet i kommunen
 • Styrk kompetencerne hos jobrådgiverne
 • Tag udgangspunkt i den lediges ressourcer og kompetencer frem for barrierer
 • Jobcenter skal anvende det der virker:
     Første samtale indenfor en uge for kontanthjælps-modtagere
     Månedlig opfølgende samtaler
    Stop kommunale aktiveringsprojekter

ANBEFALING #3: ODENSE KOMMUNE SKAL HAVE ET FORPLIGTENDE SAMARBEJDE MED A-KASSERNE OG FAGFORENINGERNE

 • Skab en fælles handlingsplan
           Kvalitet i CV og CV-samtaler indenfor 14 dage
           Fællessamtale senest i 4 ledighedsuge
 • Særligt samarbejde med de fem A-kasser med flest ledige
 • Sanktioner virker – brug dem
 • Videregiv stillinger man ikke selv kan besætte
 • Motiver til brancheskift

ANBEFALING #4: DE LEDIGES MOBILITET SKAL ØGES

 • Geografisk
 • Fagligt
 • Mobilitetspakke:
  Information om muligheder
  Hjælp til planlægning
  Økonomisk støtte:
       Transport til samtale
       Jobrettede kurser

ANBEFALING #5: FOKUSER INDSATSEN PÅ DE UFAGLÆRTE, FAGLÆRTE OG IKKE-VESTLIGE INDVANDRERERE

 • For alle 3 grupper:
      Jobmesser
      Skattefri jobpræmie for de langtidsledige
 • For jobparate ledige af ikke-vestlig herkomst
       Integrationsgrunduddannelse (IGU)
      Job-first tankegang
      Dansk jobkultur

ANBEFALING #6: NEDSÆT ET GOVERNANCE BOARD TIL IMPLEMENTERING AF INDSATSERNE

 • Hvis Odense skal lykkes kræver det at alle parter gør en ekstra indsats – og fælles
 • Repræsentanter fra A-kasser, fagforeninger, erhvervslivet og kommunen.
 • Sikre implementering af anbefalingerne
 • Overvåge og informere om resultaterne
 • Offensiv kommunikation
  F.eks. 100 ledige i 100 dage
42:47

Se eller gense hele præsentationen fra Beskæftigelses Task Force Odense

Luk video

 

Beskæftigelses Task Force Odense

Beskæftigelses Task Force Odense består af:
 • Carsten Koch (formand), (Formand for Beskæftigelsesrådet, Fhv. skatteminister)
 • Jørn Tolstrup Rohde (bestyrelsesformand i 3C Group og i Blue Ocean Robotics)
 • Henrik Bjerke Jensen (divisionsdirektør i ISS)
 • Nikolaj Malchow-Møller (dekan ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet)
 • Mette Gregersen (vicedirektør i Akademikernes A-kasse)
 • Mette Wier (prodekan på det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet)

Læs også Odense går til kamp mod rekordhøj ledighed