Fald i ledigheden går uden om Odense

Selvom der bliver gravet og bygget på livet løs i Odense, kan det ikke ses på arbejdsløshedsstatistikken, hvor Odense stadig har den femte højeste ledighedsprocent

I marts var 5.576 odenseanere arbejdsløse. Det svarer til 6,2 procent af arbejdsstyrken og er uændret i forhold til februar. Det er noget mere end landsgennemsnittet som er faldet med 0.1 procent til 4,2 procent af arbejdsstyrken fra februar til marts
 
Odense indtager stadig en 5. plads i ledighedsplaceringen – dvs. Odense har landets 5. højeste ledighedsprocent.