Seneste nyt

Få de seneste nyheder fra og om Fyn lige her.

Oversigt

Faldende børnetal truer lærerne i Odense

Skolerne i Odense Kommune er økonomisk presset. Rådmand Susanne Crawley Larsen kan ikke afvise, at der skal skæres i antallet af stillinger.

De odenseanske folkeskolers økonomi er presset i forhold til de kommende to skoleår.

Det kan betyde, at der skal skæres i antallet af årsværk blandt lærere og pædagogisk personale.

Det erkender rådmand Susanne Crawley Larsen (R), men hun kan ikke sætte tal på, hvor mange personer det drejer sig om.

- Jeg vil meget nødigt sige et tal. Vi ved det nemlig først, når alle skolerne har lavet et budget.

Der vil således gå en til to måneder - og senest inden skoleårets afslutning - før der ligger en endelig tilpasning af økonomien for skoleårene 2023/2024 og 2024/2025.

Der er fire faktorer, som presser økonomien; faldende børnetal, merudgifter til de børn, som går på friskoler, privatskoler og efterskoler, modtageklasser til ukrainske børn samt en stigning i antallet af børn med behov for særlige tilbud.

Alene på grund af færre elever vil der næste skoleår være 18 klasser færre i Odenses folkeskoler i forhold til indeværende skoleår.

I alt mangler der 55 millioner kroner i det samlede budget på skoleområdet, og skal der skæres i personalegruppen, så rammer det altså undervisningsdelen.

- Jeg kan ikke udelukke, at der vil ske fyringer. Men min erfaring siger mig, at de første tal der dukker vil blive mindre, siger Susanne Crawley Larsen og tilføjer:

- Vi håber selvfølgelig, at der, som der er hvert år i en stor personalegruppe, vil være en naturlig afgang med pension og fraflytning.

- Men justeringerne er større end de plejer at være, siger hun.

Udgiften til modtageklasser beløber sig til 9,5 millioner kroner. Den udgift vil forsvinde, fortæller Susanne Crawley Larsen.

- Vi nedlægger klasserne med ukrainske børn og flytter dem ind i de almindelige klasser. Dermed forsvinder den udgift.

Hvert år i marts

Tilpasningen af skolernes økonomi er en tilbagevendende årlig disciplin, som begynder i marts. Her får den enkelte folkeskole og specialskole i Odense at vide, hvor mange penge den har at drive skole for det kommende skoleår.

Desuden står Odense ikke alene om en udsigt til, at måtte sige farvel til lærere og pædagoger. Således har Tønder Kommune meldt ud, at syv lærer- eller pædagogstillinger bliver nedlagt. Og ifølge mediet Folkeskolen har i alt 89 lærere landet over i årets første to måneder fået at vide, at der ikke er arbejde til dem til næste skoleår.

I Odense vil medarbejdere blive overflyttet fra den ene skole til en anden skole i det omfang det er muligt, men det forventes altså, at der vil et overskud af medarbejdere på tværs af byen.

Ifølge Børn- og Ungeforvaltningen er der cirka 1.400 helårsstillinger til lærer og cirka 500 stillinger til pædagoger. Skoleområdets budget på cirka 1,3 milliarder kroner forventes at balancere igen i løbet af 2025.

Nedlægges der pædagogstillinger på Odense Kommunes folkeskoler, så er der plads til dem andre steder. Ifølge Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, så vil der nemlig de kommende år være en stigende mangel på pædagoger.