Familiefar frygter for sine børns sundhed - påstår, at kommune oversvømmer hans jord

I tre år oversvømmede et utæt dige landmands jord. Så rettede Odense Kommune fejlen, men skabte samtidig et nyt problem: Nu kan han ikke komme af med sit regnvand.

Kan det være rigtigt, at et kommunalt naturgenopretningsprojekt skal ramme helt almindelige borgere i en grad, at de frygter for både deres børns og egen sundhed?

Svaret er angiveligt ja.

I hvert fald, hvis man spørger Steen Bjerggård Hansen. Ifølge ham betyder et kommunalt naturgenopretningsprojektet ved Seden Strand, at hele hans ejendom forsumper. 

Sammen med sin kone Natasza Bjerggård Hansen driver han et lille landbrug. Men nu frygter parret altså for både deres gård, sundhed og fremtid.

- Det er simpelthen ikke rimeligt. Jeg er vred. Og jeg er meget ked af det, siger Steen Bjerggård Hansen.

Landmanden har ligget i konflikt med Odense Kommune i tre år.

Først fordi kommunen ifølge ham har etableret et dige, der ikke virker. Det betyder, at havvand igennem de sidste tre år jævnligt har oversvømmet Steen Bjerggård Hansens jord. I sidste uge rettede Odense Kommune fejlen, men skabte samtidig et nyt problem. 

Kommunen lukker nemlig en vigtig afvandingskanal. 

Steen Bjerggård Hansen bliver altså reddet fra havvandet, men kæmper nu med regnvandet, som ikke kan løbe fra hans jord.

Odense Kommune ønsker ikke at udtale sig i sagen, men fastholder, at Steen Bjerggård Hansen ikke bliver påvirket negativt af naturgenopretningsprojektet.

Steen Bjerggård Hansens opfattelse er stik modsat.

- Vi kan jo allerede mærke, at bygningerne er gennemfugtige op i murene. Vi er alvorligt bekymrede for vores børns sundhed. Og for vores egen sundhed. Vandet kan simpelthen ikke komme væk fra området, siger Steen Bjerggård Hansen.  

Få overblikket: Her viser Steen Bjerggård Hansen, hvad det er for et vandløb, Odense Kommune har blændet af.
Fotograf: Kristian Wraae og Thomas Larsen-Bjerre

Naturprojekt kilde til konflikt

For at forstå konflikten mellem Steen Bjerggård Hansen og Odense Kommune skal vi tre år tilbage i tiden. 

I november 2020 indviede Odense Kommune et naturgenopretningsprojekt ved Seden Strand. Områdets gamle diger blev nedlagt, og nye diger blev etableret længere væk fra kysten - nogle af digerne grænsede helt op til Steen Bjerggård Hansen jord. 

I samme ombæring etablerede kommunen et såkaldt højvandslukke, så vandet fra det lille vandløb Seden-Åsum Skelgrøft, der løber igennem landmandens ejendom, kunne ledes ud igennem diget.

Et højvandslukke er en konstruktion, der sikrer, at vand kan ledes ud, men det klapper i ved højvande. 

Steen Bjerggård Hansen havde egentligt et velfungerende højvandslukke længere nede af vandløbet, men Odense Kommune ville gerne lede vandet ud længere oppe.  

Problemet er bare, at det nye højvandslukke ikke virkede. Det lukkede ganske enkelt ikke ved højvande. Så i tre år har Steen Bjerggård Hansens jorder på jævnlig basis været oversvømmet med havvand.

Men næsten på datoen for indvielsen af naturgenopretningsprojektet valgte Odense Kommune for nyligt alligevel at ændre højvandslukket. Det skete torsdag den 9. november. 

- Jeg har sagt så mange gange til kommunen, at højvandslukket ikke virker, men de troede ikke på mig. Når de nu har ændret konstruktionen, så må det jo betyde, at de alligevel mener, at jeg har ret, siger Steen Bjerggård Hansen.

Lukker drænende vandløb

Men glæden varede kort.

For i virkeligheden står Steen Bjerggård Hansen nu over for endnu større problemer. Det er i hvert fald hans udlægning. Fore da Odense Kommune ændrede højvandslukket, blændede de også den resterende del af Seden-Åsum Skelgrøft af. 

Det betyder, at alt det vand, der strømmer via dræn fra Steen Bjerggård Hansens ejendom og marker, nu udelukkende skal passere igennem det nye højvandslukke.

- Men så meget vand kan slet ikke passere igennem der. Der gik kun en dag, fra de blændede den resterende del af vandløbet, før vandstanden steg med over 30 centimeter og satte alle vores dræn under vand. Og hvis dræn står under vand, så virker de ikke, siger Steen Bjerggård Hansen.

Han har nu valgt at stævne kommunen. Retssagen begynder til marts. Og derfor vil kommunen ikke udtale sig om sagen.

Odense Kommune: Ingen kommentarer

- Det er næsten endnu værre, end da højvandslukket ikke virkede. Tidevand kommer og går jo. Når vi ikke kan komme af med regnvandet, sker der jo en opstuvning af vand. Det er en konstant, vi ikke kan komme af med, siger han.

Hvordan kan I være stensikre på, at det her bliver så slemt, som I frygter?

- Vi er fuldstændigt afhængige af det vandløb. Hele vores ejendom grænser ned til det. Og når drænet ligger permanent under vand, så forplanter det sig langt op i drænene, og så giver det den her permanente grundvandsstigning overalt. Det er ikke sundt for hverken dyr, mennesker eller planter.

- Jeg føler mig mobbet

Det er nu seks dage siden, vandløbet blev blændet af, og vandstanden er nu så høj frem mod det nye højvandslukke, at vandet næsten løber over.

- Jeg forstår ikke, hvorfor de lukker det. I virkeligheden er det heller ikke en del af aftalen, siger Steen Bjerggård Hansen og finder en e-mail helt tilbage fra 2019 frem. Den er fra en embedsmand i Odense Kommune.

Heri står der: "Vi er indstillet på at lade den sidste del af det nuværende forløb af Seden Åsum Skelgrøft være åben fra efter den eksisterende stationering 3100 jf. bilag 11 til den nuværende højvandsklap. Tilladelsen til vandløbsrestaureringen vil ikke være til hinder for, at Steen Bjerggård Hansen på et senere tidspunkt kan lukke tilløbet enten ved den nuværende højvandsklap eller ved stationering 3100."

Alligevel står Steen Bjerggård Hansen i dag tilbage med et hermetisk lukket vandløb og, hvad han frygter bliver en meget våd vinter.

- Jeg føler mig faktisk mobbet. De tror ikke på mig, men jeg kan jo se, hvordan det hele forsumper. Jeg frygter virkelig, at vi bliver nødt til at flytte, siger Steen Bjerggård Hansen.