Fare for ulykker: Arbejdstilsynet giver letbanen flere påbud

Alvorlig ulykke, risiko for påkørsel af brolæggere og farlige situationer ved testkørsel er nogle af årsagerne bag påbud fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har i 2020 og starten af 2021 uddelt 11 påbud til Odense Letbane. Det fremgår af en aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået. 

Påbuddene kommer efter at TV 2 Fyn sidste år kunne fortælle, at letbanens entreprenører i 2018 og 2019 havde fået i alt 19 strakspåbud af Arbejdstilsynet.

Dengang ville letbanedirektøren, Mogens Hagelskær, ikke give nogen garanti for, at letbanen kunne undgå nye påbud i fremtiden, selv om der løbende er fokus på at højne sikkerheden - og det var nok meget fornuftigt.

Syv ud af de 11 påbud omhandler manglende sikkerhed i trafikken for de brolæggere, der både skal passe deres arbejde og være sikre på, at de ikke bliver påkørt, når de færdes på vejbanen.

Som ansvarlig for den overordnede sikkerhed på letbanen falder fire af påbuddene tilbage på entreprenør-samarbejdet Comsa Munck Joint Venture.

Risiko for alvorlig personskade

En alvorlig ulykke på en oplagsplads på Roersvej i marts sidste år kostede en chauffør et kompliceret brud på venstre skinneben og flere brækkede ribben.

Chaufføren var ansat hos Gelsted Transport i Brenderup, men virksomheden forklarede til Arbejdstilsynet, at de farlige hændelser ved aflæsning af bordursten havde været kendt og påtalt over for Comsa-Muncks ansatte, men at det ikke blev bragt videre op i Comsa-Muncks arbejdsmiljøorganisation.

- Det var en meget beklagelig hændelse. Men det hører med til det samlede billede, at letbanebyggeriet i 2020 havde en ulykkesfrekvens markant under gennemsnittet for bygge- og anlægsbranchen som helhed. Det ser jeg som et udtryk for, at vores sikkerhedsindsats fungerer efter hensigten – og nok så vigtigt, at de mange anlægsarbejdere på byggeriet respekterer vores procedurer for sikkerhed på arbejdspladsen, siger Steen Lykke, teknisk direktør hos Odense Letbane.

I juni 2020 var der igen bud fra Arbejdstilsynet til Comsa Munck, da tilsynet gav et strakspåbud for medarbejdernes håndtering af tunge letbaneskinner.

Dem transporterede medarbejderne ved at bruge en strop i gaflerne på en gaffeltruck til at løfte skinnerne, mens de selv balancerede skinnerne ved at holde fast i enderne.

Men da gaflerne ikke var forsynet med en kant, var der risiko for, at rørene kunne glide af gaflen og udsætte medarbejderne for "alvorlig personskade, for eksempel i form af brud, åbent sår mv.", hedder det i Arbejdstilsynets strakspåbud.

Comsa har anket to af påbuddene, men tabt i klagenævnet.

Letbanetest

Paradoksalt nok er to af Arbejdstilsynets påbud givet til Odense-firmaet Saferoad Daluiso, der laver sikkerhedsudstyr, vejmarkering, vejafspærringsudstyr og færdselstavler.

Det ene påbud er givet for manglende sikring af brolæggere i trafikken.

Det andet påbud har virksomheden fået for en episode, da firmaet i sommer stod for sikkerheden under testkørsler ved Hestehaven og Hjalleseparken.

Testkørslerne skete med fare for de ansatte, der skulle regulere trafikken, mens letbanetoget passerede vejen.

Daluiso havde godt nok sat stoplys op, men det viste grønt og dermed fri passage til gående, cyklister og bilister netop som letbanetoget passerede vejen - ifølge Arbejdstilsynet med over 60 kilometer i timen.

- Da de ansatte både skulle holde øje med den krydsende trafik og letbanetoget, risikerede de at blive kørt ned bagfra, da lysreguleringen ikke fungerede korrekt, skriver Arbejdstilsynet i påbuddet.

TV 2 Fyn har været i kontakt med Daluisos administrerende direktør, Mads Norman, der henviser til, at påbuddene er efterkommet. Han har derudover ikke yderligere kommentarer.

Tabt i klagenævn

Ud over de allerede nævnte firmaer har en Otterup-virksomhed og en anlægsgartner fra Odense fået påbud for ikke at sikre deres medarbejdere i trafikken under letbanearbejdet.

- Selv om ethvert strakspåbud bestemt ikke er tilfredsstillende, så hæfter jeg mig ved, at vi overordnet set har modtaget relativt få påbud fra Arbejdstilsynet over det seneste år – også markant færre end året forinden, siger Steen Lykke fra Odense Letbane

- Vi tager sikkerheden meget alvorligt i form af procedurer og instrukser tæt fulgt op af tilsyn og løbende rapportering. Ligesom vi også har et godt og værdifuldt samarbejde med Arbejdstilsynet, som fra dag ét har hjulpet os med at fastholde maksimal fokus på sikkerheden.