I det fynske folks tjeneste

Fattigdommen eksploderer i Vollsmose

Landets socialt belastede boligområder huser flere mennesker, som kæmper med at få pengene til at slå til. Hver ottende beboer i Vollsmose lever under OECD?s fattigdomsgrænse.

Andelen af fattige i danske ghettoer vokser med nærmest eksplosiv fart.

På otte år fra 2002 til 2010 er andelen af beboere, der lever under OECD's fattigdomsgrænse i de tre store og mest kendte ghettoer fordoblet fra cirka hver ottende beboer til nu hver fjerde.

Det viser nye beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Der er tale om Gellerupparken i Aarhus, Vollsmose i Odense og Mjølnerparken i København, men også i andre, mindre kendte ghettoområder øges fattigdommen.

I bebyggelsen Havrevej i Thisted er andelen af fattige tredoblet i perioden 2002 til 2010 - fra 6,1 til 18,7 procent. Og i det almene boligområde Skovvejen/Skovparken i Kolding er andelen også næsten tredoblet fra 7,2 til 17,8 procent.

Gennemsnitlig er hver femte beboer i de 28 boligområder - der var på regeringens ghettoliste indtil listen tirsdag blev udvidet til 33 boligområder - fattige ifølge OECD's internationalt anerkendte definition

Her betegnes en familie er fattig, hvis den har en indkomst på under halvdelen af den midterste indkomst i samfundet.

Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen (S), betegner udviklingen som alarmerende og lover en skærpet indsats for at rette op på udviklingen, som han ser som resultatet af 10 års borgerlig nedskæringspolitik.

- Det er trist i et velfærdssamfund som det danske at se så stor en økonomisk tilbagegang for de berørte grupper. Det har en stærk negativ effekt på boligområderne og risikerer at skabe store sociale spændinger, siger han.

Fattigdommens fremmarch i ghettoerne foruroliger Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening (BL), som er paraplyorganisationen for de almennyttige boligselskaber.

- Det er ikke overraskende, at det er folk med knap så mange penge, der bor i den almene sektor. Det er derfor, vi har sektoren. Men det er rigtig, rigtig bekymrende, at fattigdommen er så stærkt stigende, som den er, siger han.

Bent Madsen forklarer udviklingen med den økonomiske krise, som har sendt tusindvis af almene beboere ud af arbejdsmarkedet, efter at de lige havde nået at hægte sig på med det yderste af neglene, mens tiderne var gode.