Fejl: 20 borgere skal have 92.000 kroner tilbage

En forkert opkrævning for kost hos borgere på bo- og rehabiliteringscenter i Odense kommer til at koste andre borgere flere penge.

Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune har erkendt, at den har lavet en fejl, som har kostet 20 borgere i alt 92.000 kroner.

Disse borgere får derfor nu deres penge tilbage.

Fejlen er sket som en forkert opkrævning for kost hos borgere på bo- og rehabiliteringscentret Bjerggårdshaven i det nordøstlige Odense.
 
Årsagen til den fejlagtige opkrævning er, at forvaltningen har opkrævet et såkaldt forarbejdningstillæg, skriver Ældre- og Handicapudvalget i dagsordenen for den 30. oktober.

Det såkaldte forarbejdningstillæg er kun er tilladt at opkræve hos borgere, som er visiteret til en madordning. Det har betydet, at borgerne er blevet opkrævet for mange penge af forvaltningen.

Nogle skal betale mere

Dagsordenpunktet er alene en orientering til udvalget. Forvaltningen har rettet op på procedurerne, og vil hurtigst muligt tilbagebetale pengene til de berørte bogere.
 
I orienteringen står desuden, at "som del af den nye praksis skal borgerne visiteres til en madordning, hvilket de ikke har været hidtil". 

Samtidig orienteres udvalget også om, at ændringen for nogle borgere vil betyde en forhøjet takst - og dermed øgede udgfter til mad. 

De berørte borgere vil blive kontaktet pr. brev.