Fire patienter på OUH smittet med salmonella

På Hæmatologisk Afdeling X på Odense Universitets Hospital er der konstateret fire tilfælde af salmonella blandt patienter.

Afdelingen har i alt 29 patienter indlagt, som alle er svækkede på grund af sygdom og nedsat immunforsvar.

Smittekilden kan være patienter, og Hæmatologisk Afdeling X screener alle indlagte patienter for salmonellainfektion. Patienter udskrevet inden for de seneste 24 timer samt patienter, der indlægges den kommende uge screenes også, oplyser OUH.

Afdelingen følger alle gældende instrukser om isolation af patienter, lukning af patientkøleskabe, fjernelse af saftkander og indskærpelse af hygiejne over for patienter.