I det fynske folks tjeneste

Fisker med elektricitet: - Vi skal hjælpe naturen på vej

Frivillige fanger i november måned havørreder, der er klar til at gyde, for at bevare bestanden. Det kommer både fiskebestanden, men i særdeleshed også fisketurismen på Fyn til gavn.

00:17

Elfiskeriet var lidt af et særsyn for pensionisten Ole Rasmussen, der ærgede sig over, at han ikke havde sit barnebarn med. Video: Morten Grundholm

Selv en lille å midt i byen kan gemme på store svømmende kreaturer. Det kan man i hvert fald se, når Havørred Fyn, Fyns Laksefisk og Vandpleje Fyn går sammen om at fange fisk i bynære åer. Lørdag den 10. november kunne man selv opleve det langs åen i Munkemose. 

- Det gik både godt og skidt i dag, der var ikke så mange fisk. Men vi fik heldigvis nogle store fisk til sidst, og det er dejligt at kunne vise frem. Vi vil gerne vise byens borgere, hvad der er af liv her i Odense Å. Der er blandt andet nogle meget store havørreder, siger Søren Knabe, formand for Vandpleje Fyn.

Hvad er elfiskeri?

  • Man lokker fiskene hen til sig, ved at sende strøm igennem vandet med en elektrode.
  • Fiskene reagerer på strømmen i vandet, ved at svømme hen i mod den positive pol, hvor de bliver bedøvet af strømmen og let kan fanges.
  • Elfiskeri bruges til at indfange fisk, der er på vej op ad åen for at gyde. 
  • Man bruger fiskenes æg og sæd til at lave en masse små havørreder og sætte dem ud igen, når de er store nok.
  • Elfiskeri er farligt og ulovligt. Man kan i særlige tilfælde få lov, og skal ansøge hos den lokale Fiskerikontrol herom. 

Kilde: DTU

De store fisk er ikke nogen, man lægger mærke til i byernes åløb. Derfor kan det være noget af et særsyn at se de store fisk midt i byen. Så da de frivillige fangede en større en af slagsen kunne Ole Rasmussen på tilskuerrækkerne ikke holde begejstringen tilbage, da han højlydt udbrød i et 'nøj'. 

- Det er fantastisk. Især den store der. Det er dem, man drømmer om at fange ude ved kysten, siger Ole Rasmussen. 

Hjælper naturen på vej - ved hjælp af elektricitet

Men de fanger ikke fiskene på helt almindelig vis med en fiskestang og madding for enden af snørren. De bliver lokket op til fiskerne ved hjælp af strøm - bedre kendt som elfiskeri. 

Læs også Elektriske stød i åen giver flere havørreder til Fyn

- Vi skal hjælpe naturen på vej med at lave nogle flere havørreder, som vi kan sætte ud i vandløbene. Så vi låner dem, siger Linda Bollerup, der er fiskemester hos Fyns Laksefisk. 

Når de gydeklare fisk er bedøvet ved hjælp af strøm, så "stryger" de dem for æg og sæd. Herefter laver de kunstig befrugtning på moderfiskene, og på den måde laver de nye små havørreder, som er godt for bestanden. 

Kan være farligt

Fiskerne sejler i en båd med en strømkilde, som de holder ud i vandet, som var det et almindeligt fiskenet, og bedøver fiskene på denne måde. Man kan også gå i vandet med vaders på.  

Elektricitet og vand er dog sjældent en god idé at blande, det ved de fleste. Så fiskeriet kan være farligt for fiskerne selv, hvis de ikke har styr på, hvad de laver. 

Der er nemlig en risiko for, at man selv bliver 'elektrofisket'. Hvis man falder i vandet, og kommer i nærheden af strømkilden, bliver det farligt. Heldigvis har der endnu ikke været nogen større uheld herhjemme forbundet med elfiskeri. 

Læs også Katastrofe i Odense Å: Vandet flyder med døde dyr

- Vi er en hel del frivillige, der elfisker i hele november måned. Vi har 22 ture. Så det er en hel del timer, som vi lægger frivilligt, siger Søren Knabe.

En fin fortjeneste

De 10 fynske kommuner står bag Havørred Fyn, som siden 1990 har genoprettet bestanden af fynske havørreder ved kysten og i vandløb. Arbejdet har givet konkrete resultater for såvel den fynske natur som økonomi.

- Vi gør det fordi, der er mange, der kommer til Fyn for at fiske havørreder, og når de kommer til Fyn, så bruger de også penge, siger fiskemester Linda Bollerup.

Hvert år er der på Fyn mere end 55.000 havørredfiskende gæster, som overnatter. Og den investering i fiskene giver en årlig omsætning på over 55 millioner kroner og omkring 40 fuldtidsstillinger.

- Det (elfiskeriet, red.) har betydning for bestanden, men også for turismen og fiskeriet generelt. Havørred er en rigtig dejlig fisk. Fyn er et af de bedste steder i verden til at fiske havørred, siger Søren Knabe.