Fjernvarmedirektør kendte alt til sociale klausuler og trodsede indskærpelser

Selvom Fjernvarme Fyn i en årrække i deres årsrapporter har skrevet, at selskabet anvender Odense Kommunes arbejdsklausuler, så har selskabet alligevel brugt egne klausuler.

Fjernvarme Fyn har flere år i træk i sine årsrapporter skrevet, at selskabet skal anvende de sociale klausuler fra Odense Kommune, som giver mulighed for at straffe social dumping. Samtidig er kravet om brug af de kommunale klausuler blevet indskærpet for fjernvarmens ledelse to gange. Men tilsyneladende uden, at fjernvarme-direktør Jan Strømvig har rettet ind.

Hvorfor valgte Fjernvarme Fyn at udbyde den 800 millioner kroner store opgave med opførelsen af en ny biokedel med de forkerte sociale klausuler, som i realiteten betyder, at der ikke er mulighed for at straffe virksomheder, der underbetaler sine medarbejdere?

Nye oplysninger tegner et billedet af, at det i hvert fald ikke kan være noget, der kan være sket ud fra en manglende viden omkring, at Fjernvarme Fyn er forpligtet til at bruge kommunens klausuler – og har været det i årevis.

For i juni sidste år og igen i december indskærpede Odense Kommune over for Fjernvarme Fyn, at de skulle anvende de af Odense Kommune vedtagne arbejdsklausuler, når de udbød opgaver på Fjernvarme Fyn. Og ligeledes har det år efter år siden 2018 i et afsnit om social ansvar stået klart og tydeligt stået formuleret i Fjernvarme Fyns egne årsrapporter, at Odense Kommunes klausuler skal følges.

- Endelig er Odense Kommunes arbejdsklausuler indført i Fjernvarme Fyns betingelser for at arbejde på virksomhedens adresser, stod der i selskabets årsrapporter for de seneste år.

Hvis Fjernvarme Fyn havde benyttet kommunens klausul, Var det sket, så ville det kunne have kostet dyrt for de entreprenører, som siden er blevet afsløret i at underbetale deres medarbejdere.

Direktør modsiger årsrapport

Men indskærpelserne og formuleringerne i årsrapporterne til trods står det klart, at Fjernvarme Fyn ikke har rettet ind – og derfor kan det nu se ud til, at den sociale dumping, der har fundet sted, ikke kan straffes med krav om bodsbetaling.

Så sent som i starten af marts fastholdt adm. direktør Jan Strømvig, at Fjernvarme Fyn – i direkte modstrid med det, der står i selskabet årsrapporter for de seneste fire år - ikke var forpligtet til at følge Odense Kommune klausuler. Udtalelsen faldt i et interview med Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn:

- Fjernvarme Fyn er jo en selvstændig juridisk enhed. Så vi har selvfølgelig vores egne (klausuler, red.), og der pågår en dialog med Odense Kommune om modernisering af de her arbejdsklausuler, og de skal selvfølgelig være nogenlunde enslydende, sagde Jan Strømvig i marts.

Det har indtil videre ikke været muligt at få Jan Strømvig til at forklare, hvorfor han fraveg både de indskærpelser, der var givet fra Odense Kommune og det, som står i Fjernvarme Fyns egen årsrapporter.

Skal aflevere redegørelse

Odense Kommunes stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen kan heller ikke give en forklaring.

- Det er ikke den kommunale forvaltnings opgave at kontrollere selskabernes brug af den klausul, der er fundamentet i Odense Kommunes arbejde med at bygge det nye Odense på ordentlige arbejdsvilkår, siger han.

Men I har indskærpet det to gange, og i marts udtaler Strømvig, at de skal have deres egne klausuler. Hvad er det der er gået galt?

- Det tænker jeg, at Jan Strømvig skal svare på, siger stadsdirektøren.

Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra fjernvarmedirektøren. Heller ikke bestyrelsesformand for Fjernvarme Fyn, Mads Søndergaard Thomsen, var onsdag at træffe.

Jan Strømvig måtte onsdag i sidste uge forklare de mange brud på arbejdsklausulerne til Økonomiudvalget i Odense Kommune. Udvalget valgte at acceptere et forslag fra Fjernvarme Fyn om, at selskabet kulegraver sagen og kommer med en grundig redegørelse på et økonomiudvalgsmøde til maj.