Fjernvarmedirektør: - Vi kæmper for, at medarbejderne skal have ordentlige vilkår

Misforståelser og et kompliceret dansk system er dele af årsagen til, at udenlandske firmaer har underbetalt deres medarbejdere, mener fjernvarmechef Jan Strømvig.

Fejl i feriepenge, fejl i timeløn, fejl i pension. 

Jan Strømvig, administrerende direktør for Fjernvarme Fyn, er med egne ord ærgerlig over, at der i større eller mindre grad har været noget at komme efter i syv ud af 11 firmaer, der har udført arbejde på Fjernvarme Fyns store biokedel-projekt til cirka 800 millioner kroner.

I syv ud af de 11 firmaer er der konstateret uregelmæssigheder, i to andre var alt, som det skulle, mens to kontroller stadig er i gang. Sammenlagt er der ifølge fjernvarmechefen sidste år fundet fejl for 1,5 millioner kroner – hvoraf de 1,2 millioner kroner er tilbagebetalt til medarbejdere i de syv virksomheder.

Samtidigt med, at fjernvarmechefen ærgrer sig, understreger han, at det langt fra er alle fejl, der er så voldsomme, som det kan lyde.

- Det er ærgerligt, at de ikke får ordentlige lønninger, men det er ikke på det niveau, som rygtet har talt om, siger han med henvisning til, at der fra danske stilladsarbejdere har lydt påstande om timelønninger på mellem 10 og 13 euro.

Det var noget af det, som i maj 2022 fik stilladsarbejdere fra hele landet til med røde faner at demonstrere foran Fjernvarme Fyn. En stilladsarbejder på Fyn får i snit en timeløn på 210 kroner plus pension.

Jan Strømvig mener, at problemerne med underbetaling af østeuropæiske medarbejdere hos Fjernvarme Fyn hænger sammen med udfordrende danske regler.
Jan Strømvig mener, at problemerne med underbetaling af østeuropæiske medarbejdere hos Fjernvarme Fyn hænger sammen med udfordrende danske regler.
Foto: Thomas Larsen-Bjerre

Jan Strømvig afviser dog, at de polske arbejderes lønninger skulle have været på 10-13 euro.

- Det passer ikke. Det pågældende stilladsfirma fik væsentligt mere – op til det dobbelte af, hvad rygtet lød på, siger fjernvarmedirektøren, som ikke går i detaljer med de enkelte sager, men tegner et overordnet billede:

- Vi kan se, at de generelt har ligget lidt under med overarbejdsbetalinger og med fritvalgsordningen, hvor man skal have syv procent i opsparing ved siden af feriepenge. Det er på det niveau, uoverensstemmelserne typisk har været. Og så nogle pensionsting.

Systemet galt i halsen

Når problemerne blev afdækket, skete det som følge af den kontrol, som kontrolenheden i Odense Kommune gennemførte for Fjernvarme Fyn, som ifølge Jan Strømvig rutinemæssigt havde bedt om kontrollen.

- Det havde ikke noget med den happening (demonstrationen i maj, red.), som stilladsarbejderne lavede, at gøre. Den kontrol havde vi sat i gang inden, og det var ikke, fordi der var en speciel begrundet mistanke. Vi kæmper for, at medarbejderne skal have ordentlige vilkår, siger Jan Strømvig.

Fjernvarmedirektøren synes langt fra, det er tilfredsstillende med fejl i syv ud af ni virksomheder, men han forstår, at udenlandske leverandører kan få det danske system galt i halsen.

- Der er noget, der hedder fritvalgskonto, søgn- og helligdagsbetaling, forskudt arbejdstid, feriepenge og overarbejde. Jeg kan godt forstå, at hvis man kommer udefra og ikke kender det setup, så er det lidt udfordrende.

Hovedentreprenør overtog kontrol

Kontrolenheden i Odense Kommune stod for de første af de i alt 11 kontroller af løn- og arbejdsforhold, men efter tre kontroller bad Fjernvarme Fyn den finske hovedentreprenør Andritz stå for opgaven med at kontrollere de resterende otte.

Andritz hyrede et dansk advokatfirma til at hjælpe med kontrollen, og den finske entreprenørs undersøgelse blev derefter kontrolleret af kontrolenheden i Odense Kommune.

- Hvorfor fortsætter I ikke bare med kontrolenheden?

- Fordi det som sagt er entreprenørens opgave at dokumentere over for os. Det er det, der står i kontrakten. Normalt er det ikke os.

- Er det ikke at sætte ræven til at vogte gæs?

- Igen – vi har kontrolenheden på de firmaer, Andritz selv laver audit (kontrol, red.) på. Da skal de levere dokumentation, og så går kontrolenheden den dokumentation igennem. Så er det ikke længere os, de skal sidde og fremskaffe lønsedler og lave regnestykkerne, men de skal fremlægge det regnestykke for kontrolenheden, og så gennemgår vi, om vi er enige i den måde, det er lavet på.

Ifølge Jan Strømvig var der ansat cirka 200 medarbejdere på de syv virksomheder, hvor der er konstateret underbetaling.