Flere biler skal løse hjemmeplejeproblem i Odense

Odense Kommune forsøger at lægge kritikken om dårligere hjemmepleje ned ved at berolige med, at der er flere biler til hjemmeplejen på vej.

Ved årsskiftet omlagde Odense Kommune hjemmeplejen for at arbejde bedre sammen tværfagligt, hver specialiseret i bestemte funktionsnedsættelser. Det har betydet længere kørsel. Siden har en del ældre klaget til blandt andet medierne over for eksempel at blive vækket for sent eller at få besøg af alt for mange forskellige hjemmehjælpere.

- Organisationsændringen vil betyde en bedre og mere tilpasset støtte til borgerne, men desværre er ændringer i den størrelsesorden altid forbundet med startsvanskeligheder. Medarbejderne derude knokler med at få det hele til at gå op. Jeg er meget opmærksom på de tilbagemeldinger, medarbejdere og borgere kommer med. Det, jeg hører, er, at især længere transporttid har givet nogle udfordringer i forhold til at komme til tiden hos borgerne og få løst opgaverne tilfredsstillende hos den enkelte. Det har jeg bedt forvaltningen få løst, siger rådmand Per Berga Rasmussen (Ø).

Nu sender Odenses ældrerådmand en pressemeddelelse ud, der skal dæmpe kritikken. Her lover han, at 24 nye biler, nye kørselsruter og flytninge af enkelte arbejdspladser vil løse problemerne.

- Vi var godt klar over, at der ville blive mere kørsel og bestilte derfor 10 ekstra biler og 40 el-cykler i december. I midten af januar bestilte vi yderligere 24 biler, som forventes at komme i midten af marts. Det forventer vi vil løse hovedparten af kørselsproblemerne, siger adm. direktør Helene Bækmark.

Samtidig flyttes den fysiske placering af nogle af arbejdspladserne, så de er placeret mere hensigtsmæssigt i forhold til de besøg, der skal laves. Og så bliver der hele tiden arbejdet med at planlægge ruterne bedst muligt.