I det fynske folks tjeneste

Flere indvandrerkvinder klar til job

Over en tredjedel af indvandrerkvinderne på kontanthjælp i Odense er løbende sygemeldte. Men en forsøgsordning har vist, at mange af dem faktisk er klar til både uddannelsessystem og arbejdsmarked.

Hæmmer integration

Sygemeldingerne er en stopklods for integrationen af kvinderne, fordi de afbryder uddannelses- og aktiveringsforløb eller mister deres job.

Derfor iværksatte Odense Kommune en undersøgelse af, hvor syge
kvinderne rent faktisk var, skriver Berlingske Tidende.

Et team bestående af en sociallæge, en psykolog og en socialfaglig leder blev sat til at granske 20 sygemeldte kvinders sagsmappper og situation. 17 af dem blev meldt raske.

Spredes til hele landet

Integrationsministeriet har nu sat teamet til at rejse rundt til 10 kommuner for at videregive de positive erfaringer.

- Det er nogle meget vigtige resultater at få ud, fordi jeg også tror, at mange kvinder, som er fanget i en uheldig alliance mellem deres mænd og eftergivende eller opgivende sagsbehandlere, siger integrationsminister Rikke Hvilshøj.