Flere og flere diagnosticeres med autisme: - De er bedst placeret i en specialbørnehave, mener overlæge

Flere og flere diagnosticeres med autisme, fordi diagnosekategorien er ændret. En overlæge i børnepsykiatri er dog bekymret for at flytte børnene ud i en almen børnehave.

Der er for mange børn med en autismediagnose i Odense.

I hvert fald så mange, at der ikke længere er plads til dem i Enghaveskolens Børnehave, der er kommunens specialbørnehave til børn med autisme.

Og der er da også sket en stigning i antallet af diagnosticerede børn.

Fra 2009 til 2019 er antallet af børn og unge med autismediagnose i Odense steget 43 procent. Det er der dog en god forklaring på.

- Man er gået fra at tale om autisme til, at man nu diagnosticerer autismespektrumforstyrrelser, herunder kan man både have lettere eller sværere grader, siger Niels Bilenberg, der er forskningsleder og overlæge i børnepsykiatri på OUH.

Det betyder, at man har udvidet kategorien af børn og unge, der får stillet en autismediagnose.

Stigningen er ikke ny

Stigningen i antallet af børn med autismediagnose betyder, at der ikke længere er pladser til dem i Enghaveskolens Børnehave.

Derfor lukkes der efter sommerferien 12 af børnehavens 36 pladser. I stedet oprettes 24 nye såkaldte dobbeltressourcepladser til børn med autisme i tre almene børnehaver, hvor noget af Enghaveskolens Børnehaves specialpersonale følger med.

Den beslutning bekymrer overlægen.

- Jeg kan blive bekymret, hvis man flytter nogen af dem med en svær funktionsnedsættelse. I den gruppe er man bedst placeret i en specialbørnehave, hvor man ikke går sammen med andre uden en autismediagnose, siger Niels Bilenberg.

Stigningen i antallet af børn og unge med autisme er ikke ny. Derfor har Odense Kommune også kunnet følge med i udviklingen, der er sket over en årrække.

Børn har ofte svær autisme

At der er sket en stigning, betyder ifølge Niels Bilenberg dog ikke, at der er brug for flere pladser i en specialbørnehave, da stigningen godt kan være i antallet af lette autismediagnoser.

Niels Bilenberg understreger dog, at der blandt helt unge børn oftere er tale om en svær autismediagnose.

- De børn, der får en diagnose tidligt, altså før skolestart, har ofte en sværere grad af funktionsnedsættelse, siger Niels Bilenberg.

Enghaveskolens børnehave er ikke den eneste fynske institution, der mister børn. For nyligt blev tre nordfynske skolers skæbner afgjort.

Oversigt

    Oversigt