Flere penge til provinsens teatre

Kulturministeren ændrer nu fordelingen af statens tilskud til små storbyteatre.

Fra 2017 ændrer Kulturministeriet fordelingen af støtten til de små storbyteatre. Ændringen vil kunne ses første gang i 2018 og slå gradvist igennem frem til 2024.

Statens tilskud til de små storbyteatre er vokset fast i et mønster, som bygger på den måde kommunerne støttede deres små storbyteatre på for mange år siden, og en for stor andel af det samlede tilskud tilfalder hovedstadens kommuner, siger Kulturminister Bertel Haarder, Venstre.

- Fordelingen af statens tilskud til små storbyteatre er i dag skæv mellem hovedstad og provins. Derfor har jeg besluttet at sætte en omfordeling i gang fra 2017 og indfase den frem til 2024. Omfordelingen vil flytte statslige tilskudsmidler fra København til provinsens storbyer. Det synes jeg giver god mening, fordi det medvirker til at udjævne forskellen mellem hovedstad og provins, siger Kulturminister Bertel Haarder, Venstre.

Der flyttes tilskudskroner fra København til Aalborg og Odense, mens tilskuddene til de små storbyteatre i Aarhus og på Frederiksberg forbliver uændrede. Ændringen påvirker ikke den samlede størrelse af statens tilskud til små storbyteatre.

Samlet statsligt tilskud i kronerOmfordelt tilskud i kroner
Kommune20172024årligti alt i 2024
København17.084.93713.845.056-462.840-3.239.881
Frederiksberg1.326.0721.326.072UændretUændret
Aarhus8.304.7448.304.744UændretUændret
Odense4.095.2604.987.409127.450892.149
Aalborg2.889.0475.236.779335.3902.347.732