Flere skal byde på letbanen

Det bliver sandsynligvis fire forskellige selskaber, der skal etablere letbanen i Odense, og ikke én stor hovedentreprenør som kommunen hidtil har satset på.

Odense Kommune har hidtil ønsket, at både anlægget, transportsystemet, letbanevognene og den daglige drift blev varetaget af et samlet konsortium.

Men nu har det vist sig, at kun ét enkelt firma vil være i stand til at byde ind på alle dele af letbanen, og derfor lægger Odense Kommune nu op til at udbuddet af opgaverne bliver splittet op så forskellige selskaber kan byde ind på at lave henholdsvis anlæg, transportsystym, vogne og vedligeholdelse.

Beslutningen betyder, at det bliver nemmere for danske firmaer at byde på letbaneopgaverne i Odense, men også at det bliver en større opgave for kommunen at styre forløbet, og derfor skal organisationen omkring letbanen udvides for at håndtere den nye udbudsform.

Økonomiudvalget i Odense Kommune skal på onsdag tage stilling til den ændrede udbudsform i forbindelse med etableringen af letbanen.