I det fynske folks tjeneste

Flere unge i Odense får ungdomsuddannelse

Nye tal fra Odense Kommune viser, at flere unge har gennemført en ungdomsuddannelse.

Nye tal fra Odense Kommune viser, at flere unge har gennemfører en ungdomsuddannelse.

Hele 88 % af de unge mellem 15 og 24 år i Odense Kommune er færdige med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

Ved den seneste måling i 2008 var tallet 84 %.

- Det viser, at vores indsats er begyndt at bære frugt. I Odense har vi en ambition om at alle unge skal have en uddannelse. Det er ambitiøst, men vi ved at uddannelse er vejen til at bryde den negative sociale arv, vejen til selvforsørgelse og til at blive en aktiv del af samfundet. Derfor har vi heller ikke råd til at lade nogen stå uden uddannelse, siger Børn- og Unge-rådmand Jane Jegind, Venstre.

Det er Regeringens side mål, at 95 procent af de unge i 2015 skal have en ungdomsuddannelse. Som delmål skal der i 2010 være 85 procent unge i uddannelse, og det tal har Odense altså allerede nu passeret.

Der er også flere, der starter på en ungdomsuddannelse. Over 98 % af eleverne i 9. og 10. klasse tilmelder sig en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen.

Tallene viser også, at et år efter er næsten alle unge stadig i uddannelse. Kun 3,5 procent falder fra i løbet af det første år.

Tallene stammer fra UUO, Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense, der har til opgave at vejlede de unge i forhold til uddannelse.