FOA-formand frustreret over letbane: Har brugt 700.000 kroner på advokat-bistand

Odense Letbane vil ikke betale en krone for inddragelse af over 28 parkeringspladser på FOA's grund i Odense. Letbanen har trukket FOA i landsretten, selv om fagforeningen har fået medhold i både ekspropriationskommission, taksationskommission og i en syns- og skønssag.

FOA's formand i Odense, Nina Skov-Lauridsen, er dybt frustreret.

I snart syv år har fagforeningen med adresse på Vesterbro brugt i omegnen af 700.000 kroner, fordi letbanen har trukket fagforeningen i retten.

Letbanens synspunkt er, at fagforeningen ikke skal have en krone, selv om man har inddraget over 1000 kvadratmeter - svarende til 28 parkeringspladser - til letbane.

Værdien på ejendommen vil nemlig stige, så den erstatning man skulle give, vil gå lige op, er letbanebestyrelsens synspunkt.

Derfor har letbanen nægtet at rette sig efter kendelser i både ekspropriationskommissionen, ankeinstansen taksationskommissionen og i en efterfølgende syns- og skønsforretning.

Letbanen har fået lov til at føre to prøvesager herunder sagen mod FOA ved Østre Landsret, som kan få afsmitning på yderligere syv sager, som letbanen har taget i retten, fordi de ikke vil rette sig efter ekspropriations-myndighederne.

I ekspropriationskommissionen fik FOA tilkendt 1,7 millioner kroner, det tal voksede til 2,3 millioner i taksationskommissionen og til 2,4 millioner hos de syns- og skønsmænd, der var udpeget i landsretten.

Nu har Odense Letbane bedt om at få udpeget nye syns- og skønsmænd, der tilhører en anden "skole".

Om en sådan findes tvivler FOA's advokat fra Focus Advokater, Hans Henrik Banke, på.

Hans Henrik Banke, advokat og partner hos Focus Advokater, forstår godt frustrationen hos FOA.
Hans Henrik Banke, advokat og partner hos Focus Advokater, forstår godt frustrationen hos FOA.

- Det er jo ikke meningen, at man hver gang man har en afgørelse fra ekspropriationsmyndighederne, så skal have sagen i retten for at se, om man ikke kan opnå et andet resultat, siger Hans Henrik Banke, der godt forstår, at FOA er frustreret.

FOA er ikke kun generet af, at letbanen ikke vil betale for ekspropriationen, men også at støjen fra letbanen.

Derfor indgår det element nu også i sagen.

 Nina Skov-Lauridsen opfordrer Odenses politikere, der ejer letbaneselskabet, til at være opmærksom på, hvad skatteborgernes penge bruges på.

Letbanen har hyret advokatfirmaet Bech-Bruun, der er et af landets største advokatfirmaer.

TV2 Fyn har forgæves forsøgt at få oplyst, hvor mange penge Odense Letbane hidtil har brugt på at føre sager mod lodsejere.

 - Jeg har det lettere anstrengt med den sag, fordi vi som lodsejere bliver kostet rundt i manegen og overdænget med papirer. Er det meningen, at vi som lodsejere skal trækkes igennem det her, for at der er nogen der kan få en principiel afgørelse, der går på, at man kan ekspropriere uden, at lodsejerne skal have noget for det. Jeg håber ikke, det er den politiske dagsorden, siger Nina Skov-Lauridsen.

Rådmand Christoffer Lilleholt forventer, at han får en orientering fra letbanen om bl.a. FOA*s sag.
Rådmand Christoffer Lilleholt forventer, at han får en orientering fra letbanen om bl.a. FOA*s sag.

Rådmand Christoffer Lilleholt (V) forventer på baggrund af udtalelserne fra FOA, at politikerne i økonomiudvalget bliver orienteret ved et af de kommende møder med letbanen.

- FOA har råd til at hyre en advokat, men der er jo mange borgere, der ikke har og derfor har måttet acceptere letbanens afgørelse. Folk, der har mistet forhaver og parkeringspladser og har accepteret det ud fra letbanens argumentation om, at de får fordele ved at bo så tæt på letbanen, siger Christoffer Lilleholt.

Han mener, at letbanens bestyrelse bør overveje, hvor langt man skal gå, når man har tabt sager flere gange undervejs i forløbet.

- Letbanen er jo storebror i det her spil og på et eller andet tidspunkt, bør man jo acceptere tingenes tilstand, siger han.

Odense Letbanes bestyrelsesformand Jesper Rasmussen har ikke haft mulighed for at deltage i et interview, men i en udtalelse fra letbanen, skriver direktør Dan Ravn følgende:

- Når du som virksomhed får et letbanestop lige ved døren, så mener vi, at det øger værdien af din ejendom. Den ekstra værdi skal modregnes i din erstatning ved ekspropriation. Vi hæfter os ved, at landsretten har vurderet, at sagen er principiel og af vidererækkende betydning og har givet Odense Letbane medhold i, at der skal foretages et nyt syn og skøn på et stærkere fagligt grundlag. Sagen handler i sidste ende om at passe på skatteborgernes penge.  Oversigt

    Oversigt