Første skoledag: - Nu handler det om elevernes trivsel

På Hunderupskolen er der fokus på trivsel i det kommende skoleår efter to år med corona, der har sat spor. For faglighed og trivsel går hånd i hånd, siger skolens leder.

Efter seks ugers stilhed på Hunderupskolens arealer summede hele skolen og skolegården endelig af liv mandag, da eleverne mødte hinanden igen efter en lang sommerferie.

- Lige da alle mødte ind i klassen, var alle ret stille. Vi skulle sidde sammen og lave nogle lege og alle begyndte at åbne lidt mere op. Det var meget rart, fortæller Maja Haugsted Flindt, elev i 9.a på Hunderupskolen i Odense.

Her har ledelsen og lærerne gjort en del mere ud af første skoledag end tidligere. I år var der masser af teambuilding, quiz og fællessang på programmet.

- Vi syntes, vi har haft for travlt med at komme i gang med det faglige de foregående år. I år skulle det være en festdag, og det er vi lykkedes med, siger Morten Riis Rasmussen, lærer i idræt, samfundsfag og tysk og ansvarlige for dele af det festlige program.

Eleverne var da også stærkt tilfredse med dagens velkomst.

- En god start betyder rigtig meget for mig. Det med sammenholdet er noget, man skal have styr på fra begyndelse, siger Malte Lindbjerg Kjær.

Helle Hjorth, skoleleder, Hunderupskolen i Odense
Helle Hjorth, skoleleder, Hunderupskolen i Odense
Foto: Flemming Ellegaard

Faglig trivsel daler

Skolens leder, Helle Hjorth, er enig med sine elever. Derfor er fokus i dette skoleår også på at få både den sociale og den faglige trivsel til at blomstre. Det er nemlig sandsynligt, at corona har påvirket elevernes trivsel i negativ retning. For første gang i flere år faldt elevernes vurdering af deres faglige og sociale trivsel nemlig en smule i skoleåret 20/21 - den seneste måling af elevernes trivsel,.

- Vi har fokus på at lave nogle social aktiviteter og nogle faglige ting sammen. Det faglige fællesskab er det, der driver skolen. Og nogle gange, hvis man er sammen om noget i et fag på tværs af årgange, så styrker det det sociale. Faglighed og trivsel går hånd i hånd, siger Helle Hjorth.

Hun har også oplevet, hvordan corona påvirkede eleverne.

- Måske har man haft lidt færre at vælge imellem? Der er elever, der har trukket sig. Det har ikke været sådan i alle klasser, men der har måske manglet en fornemmelse af, at man var en del af et større fællesskab, fortæller Helle Hjorth.

Den følelse må godt vende tilbage, og eleverne er klar til fællesskabet, så det ud til i Hunderupskolens skolegård mandag middag. 

Men selv om de elever, TV 2 Fyn mødte, havde glædet sig til at se hinanden, var der en anden dag eleverne i 9. klasse glædede sig endnu mere til end førte skoledag.

- Sidste skoledag, hvor vi skal kaste med karameller og råbe 9.c, er Gud, lyder det kækt fra Malte Lindbjerg Kjær, der i øvrigt også sammen med sin klasse var den heldige vinder af dagens quiz for skolens ældste elever.