Folkeskolen mest populær i Vestdanmark

Folkeskolen er mest populær vest for Storebælt, mens forældre i København i stor stil sender deres børn i privatskoler. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

70 procent vælger den kommunale i Odense

Blandt landets seks største kommuner har Aalborg med 74,2
procent den største andel af 9. klasses elever i folkeskolen.
Nogenlunde på sammen niveau ligger tre andre store kommuner
vest for Storebælt - Århus, Esbjerg og Odense - med en andel på
70 procent.
Derimod har Frederiksberg og Københavns Kommune en klar lavere
andel af elever i folkeskolen. På Frederiksberg er tallet 66,2
procent og i København 63,9 procent.