muted

Forandring i Vollsmose:

Færre kriminelle og mere sport

Antallet af dømte kriminelle i Vollsmose har været dalende siden 2014. En vigtig brik i kampen mod kriminalitet kan ligge i foreningslivet.

Den tidlige aftensol bringer et tæppe af fugt over B1909’s fodboldbaner på en kølig novemberaften. I horisonten står de grå betonblokke, der kendetegner Vollsmoses arkitektur.

De kampklædte drenge bærer niernes røde farver, benskinnerne er fastmonteret og fodboldstøvlerne er klar til at skabe læderfriktion med bolden.

Tre drenge udfordrer hinanden med driblinger, de har set Messi lave på TV.

- Op på to rækker!, råber træneren.

TV-driblingerne må vente. Ti sekunder senere står hele fodboldholdet på to rækker bag baglinjen.

- Kom!, råber træneren, og de rødklædte løber om kap mod hinanden to ad gangen.

Der er fuld fart på drengene på fodboldbanen i Vollsmose.
Der er fuld fart på drengene på fodboldbanen i Vollsmose.
Foto: Anders Høgh

Fodbold, fællesskab og udfordringer

Fodbolden og fællesskabet er kodet ind i de unge U12-spilleres DNA, når de indtager deres pladser på banen.

Hvem er B1909?

Glæden ved fodbolden er en ting, men den daglige gang i boldklubben kan også have en gavnlig effekt for de unges fremtid. Et aktivt medlem af en sportsklub mindsker nemlig risikoen for at påbegynde en kriminel løbebane, viser en rapport fra Center for Boligsocial Udvikling fra 2013.

Derfor er det vigtigt for Vollsmose, at en klub som B1909 kan bære et socialt ansvar for de udfordringer, der er ved at drive en forening i Vollsmose.

- Vores største udfordring er sådan noget som at få kontakt til forældre, få tillid til forældre og få opkrævet kontingent, fortæller næstformand i B1909, John Andersen.

Manglede kontingentbetaling og kontakt til forældre har været hverdagskost for B1909 i mange år, og det er en ressourcekrævende post. Ressourcer, som de færreste frivillige foreninger har til rådighed.

Paul Hansen forklarer, at det er kriminalpræventivt at være i foreningslivet.
Fotograf: Henrik Bisgaard

 

muted

En hjælpende hånd

Get2Sport  betyder “Get to sport” og ikke “Ghetto sport", og de hjælper foreninger i udsatte boligområder med at tilpasse sig de udfordringer, de møder i hverdagen. De har indgået i et tæt samarbejde med B1909 de sidste ti år.

- Vores primære opgave er, at foreningslivet i belastede boligområder kan modtage de unge, som kommer, fortæller Paul Hansen, der er administrativ leder for Get2Sport.

De udruster trænere og dommere med pædagogiske redskaber og hjælper med administrative opgaver som kontingentbetaling og kontakt til forældre. Derudover bidrager de med økonomisk støtte til stævner ud af huset og sociale arrangementer.

Projektet er landsdækkende, og det er finansieret af Danmarks Idrætsforbund. Afdelingen i Odense råder over 800.000 kroner om året, der dækker de udgifter, der er forbundet med medarbejdere, uddannelse og støtte til arrangementer. Derudover bidrager SSP fra Odense Kommune med en medarbejder til projektet. 

quote Get2Sport  betyder “Get to sport” og ikke “Ghetto sport”.

 

For en klub som B1909 er støtten fra Get2Sport uundværlig.

- Hvis vi gerne vil have en ungdomsafdeling, som vi har nu, så er det altafgørende, at vi har et samarbejde med Get2Sport, for vi har simpelthen ikke de ressourcer, der skal til, siger John Andersen.

 
Fotograf: Flemming Ellegaard

 

muted

Foreningen og familien

Samarbejdet med forældre er en essentiel del af Get2Sports arbejde. Støtten fra forældre er afgørende for, at barnet barnet bliver i foreningen.

For Malik Haider og hans far Haider Abdulkarim er livet i B1909 blevet en livsstil.

- Kom så Malik, tag den med!, råber Haider fra sidelinjen.

Haider Abdulkarim er stolt af sin søn Malik Haider, når han render rundt på fodboldbanen.
Haider Abdulkarim er stolt af sin søn Malik Haider, når han render rundt på fodboldbanen.
Foto: Anders Høgh

Malik modtager bolden til højre inde i feltet, og uden betænkningstid sætter Malik indersiden på bolden og sender den køligt ind i modsatte side af nettet. Haider letter fra jorden med begge arme over hovedet i jubel over sønnens scoring.

quote Kom så Malik, tag den med!

Haider Abdulkarim

- Det gør mig bare lykkelig at se min søn spille her, siger den stolte far fra sidelinjen.

Udover sønnens fodboldkarriere, fylder det sociale liv i klubben også en stor del for Haider.

- Jeg har lært en masse nye mennesker at kende og snakker med mange forskellige folk, fortæller Haider, der er klædt i niernes rødhvide farver.

Far ser altid med fra sidelinjen.
Fotograf: Anders Høgh

Stod det til Malik, var der fodboldtræning hver dag. 

- Det er en klub, hvor jeg har mange venner, og det er sjovt at spille fodbold, siger den spændte fodboldspiller og fortsætter:

- Jeg lærer at have respekt. Hvis træneren siger noget, så skal man ikke gøre noget andet. Så lærer jeg at være en god ven. 

Selvom der ikke er træning syv gange om ugen, så er Maliks forældre klar, når Malik har pakket fodboldstøvlerne.

- Min far hjælper mig hele tiden, og min mor også. De bakker mig op, siger den unge spiller, før han løber ud til holdkammeraterne og leger med bolden, inden den rigtige opvarmning begynder.

muted

Foreningsliv fremfor bandeliv

I en forskningsrapport fra Aalborg Universitet bliver Get2Sport specifikt fremhævet som et projekt, der potentielt kan forebygge, at unge mennesker havner en den kriminelle løbebane.

Rapporten vurderer indsatsen som potentielt kriminalpræventiv grundet det stærke, positive fællesskab, børnene og de unge bliver en del af gennem idrætten.

quote Det gør mig bare lykkelig at se min søn spille her.

Haider Abdulkarim

De unge får mulighed for succesoplevelser og for at føle sig ligeværdige med alle andre, da idrætten er blind for etniske og sociale forskelle. Foreningen danner ramme for positive fællesskaber og kan samtidig være med til at skærme de unge for de negative og kriminelle fællesskaber, der findes udenfor foreningen.

Da vi er smuttet, fortsætter de unge drenge kampen om sejren, mens solen langsomt går længere ned over de grå betonblokke i Vollsmose.

Drengene nyder den tid, de har på fodboldbanen.
Drengene nyder den tid, de har på fodboldbanen.
Foto: Anders Høgh

WEBDOK PRODUCERET AF: 

Journalist: Mathias Hjort

Fotograf: Anders Høgh, Flemming Ellegaard og Henrik Bisgaard

Redigering af video: Lasse Beck Frost

Visuel produktion: Julie Lapp