I det fynske folks tjeneste

Forarbejdet til Odins Bro påbegyndt

I dag kørte den første lastbil grus ud på Bispeengen i Odense.

I dag blev opførelsen af Odins Bro over Odense Kanal påbegyndt.

Broen skal skabe forbindelse over Odense Kanal. I forbindelse med påbegyndelsen var By- og Kulturrådmand Jan Boye (Kons.) mødt op.

- Jeg vil gerne med ud at markere, at nu starter byggeriet af Odins Bro, som vi jo i årtier har talt om. Nu har vi endelig fået sat penge af til den, så det er en særlig dag, siger Jan Boye.
 
Odins Bro kommer til at bestå af flere delelementer. På de første cirka 250 meter over Bispeengen fra Otterupvej består broen af en dæmning , og ved Stavids Å's anden slyngning ledes den over i en dalbro frem til kanalen.

Broen over kanalen bliver en svingbro, bestående af 2 fag, som hver er næsten 100 meter lange.
 
Øst for kanalen bliver der endnu en dalbro, indtil krydset efter Havnegade, hvor vejen fortsætter i terræn.

Drejebroen bliver meget markant med sine to store trekantede bærerammer, som bærer de to ender af hvert brofag.

Når broen skal åbne, løftes brofaget fri af lejerne og to store hydrauliske stempler åbner broen. Det tager cirka to minutter at åbne broen, men den samlede tid, hvor der vil være spærret for trafik, vil være omkring 10 minutter. Det skyldes, at der først skal spærres for trafikken og broen skal rømmes, inden den kan åbne, og et skib kan passere.

Hele strækningen bliver fire-sporet med en fire meter dobbeltrettet cykelsti langs den nordlige side af vejen.
 
Cykelstien bliver den første højhastighedsrute i Odense Kommune. Her får cyklister og fodgængere plads til at færdes, uanset hvilket tempo de foretrækker at bevæge sig i.

Efter planen skal Odins Bro være klar til brug i maj 2014.