Foreninger frygter medlemsflugt - drukner i administration

Administrationskrav og regler for opbevaring af persondata er en tung byrde for blandt andet Fjordager Idrætsforening. I sidste ende kan det koste medlemmer, siger daglig leder.

Sport og fællesskab er omdrejningspunktet i Fjordager Idrætsforening, hvor børn og voksne mødes om en række aktiviteter fra linedance til håndbold. 

Men i løbet af de seneste år har de frivillige i foreningens bestyrelse oplevet, at krav til administration og regler for opbevaring af persondata har styret arbejdet i en uheldig retning, der i sidste ende kan koste medlemmer.

- Der skal gøres noget, for ellers dræner vi foreningslivet, siger Pernille Egdal, der er koordinator og daglig leder i Fjordager Idrætsforening. 

Formelt er foreningerne sidestillet med virksomheder, og derfor skal de blandt andet leve op til samme krav om GDPR, dokumentation og krav fra banker og styrelser.

- Vi har mange konti og mange frivillige, og alle skal igennem og have den samme godkendelse, og det betyder, at det er sværere og tager tid. Det er tungt, og det kræver meget af de frivillige, siger Pernille Egdal. 

Byrden vokser 

Det er langtfra kun Fjordager Idrætsforening, der oplever administrationskravene som en byrde. Odense Kommune og Samvirkende Idrætsklubber har derfor etableret Foreningsværkstedet, som blandt andet hjælper foreninger med regnskaber, fondsansøgninger og medlemsadministration.

På kort tid har det vist sig at være et efterspurgt tilbud, fortæller Julie Holst Junker, der er ansvarlig for hjælp til skifte- og tegningsberettigede i Foreningsværkstedet. 

quote Det skal være attraktivt at være i en forening, men hvis dokumentationskrav og administrationsarbejde bliver for tungt, forstår jeg godt, at man vælger det fra

Christoffer Lilleholt, by- og kulturrådmand

- Foreningerne henvender sig om alt muligt. Det er blandt andet registreringer, hvor vi har identificeret på den anden side af 16 steder, man skal være registreret. Det er nogle af de ting, foreningerne kæmper med, siger hun.

En af udfordringerne er, at den jævnlige udskiftning på bestyrelsesposterne gør det svært at bevare overblikket over alle de steder, foreningerne er registreret.

- Generelt ser vi, at den administrative byrde på foreningsbestyrelser stiger. Det gør det, fordi det er en CVR-registrering, og selvom det ikke er helt det samme som en virksomhed, gælder mange af de her krav, siger Julie Holst Junker. 

Byrde skal undersøges

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune oplever jævnligt, at foreningsbestyrelser er ved at give op i mødet med de mange krav. Mængden af henvendelser har fået by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) til at stille et forslag om, at sagen skal belyses nærmere, så arbejdet fremover bliver lettere for foreningerne. 

- Det skal være attraktivt at være i en forening, men hvis dokumentationskrav og administrationsarbejde bliver for tungt, forstår jeg godt, at man vælger det fra. Når man er aktiv i det frivillige foreningsliv, skal det handle om, at man gør noget for nogen eller hjælper med at spille fodbold eller noget - ikke at skaffe oplysninger til banker, siger han.

I Fjordager Idrætsforening håber man, at reglerne kan blive lempet. For det er ikke kun besværligt - det er også dyrt. 

- Vi sender bare regningen videre til medlemmerne, desværre. Så det er øgede omkostninger for foreningslivet, siger Pernille Egdal.

Hun vurderer, at det i høj grad kan risikere at koste frivillige og medlemmer. Dels fordi de skal betale mere, dels fordi de ikke orker bøvlet. 

- Selv når man betaler sit kontigent på 300 kroner, skal man ind med sit NemID, og det betyder for vores ældste medlemmer, at det kan være en kæmpe udfordring, siger Pernille Egdal.