Forhindringer: Med kørestol gennem vejarbejdet? God fornøjelse!

Gangbesværede og handicappede bliver udfordret af Odenses omfattende vejarbejde. Men en standardisering for kommunens vejarbejde kan være på vej.

- Vi kan ikke komme ind her, konstaterer John Nielsen tørt.

Han er pensionist og er vant til at være selvhjulpen med sin el-kørestol. Men når det kommer til vejarbejde, melder usikkerheden sig.

Han har indvilget i at teste fremkommeligheden i området omkring Odense Banegård Center sammen med TV 2/Fyn, og da han vil køre ind til kontorerne ved den gamle banegårdsbygning, må han stoppe kørestolen.

- Jeg kan ikke komme over, siger han og peger på en opkørselsrampe af asfalt, der skal gøre det muligt at forcere en kantsten med kørestol.

Opkørslen er få meter fra bygningens indgang, men da fortovsfliserne er væk, ville kørestolen lande i løst grus med en fastkørt kørestol som resultat. John Nielsen tør slet ikke gøre forsøget.

Der er ganske vist lagt en køreplade hen over gruset, men da den ligger skævt, kan han ikke køre ind på den.

- Jeg synes, det er dårligt forberedt. Det skal jo være sådan, at handicappede kan komme ind ligesom almindeligt gående. Det burde være ens, siger John Nielsen.

 

Generelt er John Nielsen godt tilfreds med fremkommeligheden ved vejarbejdet, hvor der er gjort meget med ramper og køreplader. Men arbejdet ændrer sig fra dag til dag, og det gør tilgængeligheden også.

- Er det ikke okay, at man i en periode går på kompromis, så der er nogen, der ikke kan komme ind?

- Nej, det synes jeg ikke, fastslår John Nielsen.

Udfordret på cykel

Dorrit Munk Jørgensen er blevet dårligt gående på grund af en hælspore og er afhængig af at bruge sin cykel. For hun har svært ved at gå, og derfor frygter hun også at skulle trække cyklen.

- Når jeg skal stige af og på cyklen, gør det sindssygt ondt. Området her omkring Østre og Vestre Stationsvej er angstfremkaldende, siger Dorrit Munk Jørgensen, der for nylig er gået på efterløn.

Da hun kommer cyklende fra Nørregade mod Østre Stationsvej, melder forvirringen sig allerede. 

- Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal. For der står cykling forbudt, men der står også cykelsti, siger Dorrit og peger på to skilte.

 

Hun vælger at trække cyklen over et lyskryds mod cykelstien, der er blevet markeret på Østre Stationsvej, og giver et "av, uh" fra sig, da hun sætter fra med foden for at sætte gang i cyklen igen.

- Jeg troede jo lige, det var rigtigt det her, siger hun, da hun når til en afspærring og trækker cyklen over vejen for at komme over til en anden cykelsti.

Indtil for kort tid siden havde Dorrit Munk Jørgensen sin daglige cykeltur til Bolbro, hvor hun arbejdede. Der oplevede hun også dagligt spærrede og forvirrende cykelstier i forbindelse med letbanearbejdet.

På den videre cykeltur sammen med TV 2/Fyn oplever hun en del spærrede cykelstier, hvor hun må trække cyklen. Ikke lige det, hun havde håbet på.

Hun er klar over, at det er et omfattende arbejde, når en stor del af byen bliver gravet op. Men hun kunne godt tænke sig et løbende eftersyn af fremkommeligheden og skiltningen.

- Jeg synes, de skulle sætte én til at tage sådan en prøvetur, som vi lige har gjort, et par gange om ugen, siger Dorrit Munk Jørgensen.

Odense Kommune vil gerne forbedre fremkommeligheden omkring vejarbejde.

Mandag kommenterede Peter Kildegaard, som er koordinator i Driftsmyndigheden under Letbane, Vej og Parkering, på udfordringerne.

- Der er ikke tvivl om, at der er meget at forholde sig til i trafikken i disse år, men folk skal endelig tage kontakt til os, hvis de oplever noget uhensigtsmæssigt. Når vi får en henvendelse, hører vi naturligvis på, hvad problemet er. Herefter tager vi ud og ser, hvad der skal gøres for at forbedre forholdene, siger Peter Kildegaard.

Standardisering for vejarbejde kan være på vej

Odense ældre- og handicaprådmand, Søren Windell fra Konservative, er ked af at høre om forholdene omkring vejarbejder.

- Jeg er ærgerlig over, at der er nogle borgere, der føler, at de ikke kan komme ind til byen. Og jeg kan godt forstå dem, siger han.

Den konservative byrådsgruppe vil sammen med Venstre og Dansk Folkeparti foreslå, at kommunen indfører en ny standard for anlægsarbejder. Dermed skal der sættes øget fokus på fremkommeligheden for gangbesværede og for borgere med syns- eller hørehandicap.

Ældre- og handicaprådmand Søren Windell fra Konservative foreslår en ny standard i Odense for vejarbejder. Det skal forbedre fremkommeligheden for ældre og handicappede.
Ældre- og handicaprådmand Søren Windell fra Konservative foreslår en ny standard i Odense for vejarbejder. Det skal forbedre fremkommeligheden for ældre og handicappede.
Foto: Sara Fuglsig

Søren Windell forestiller sig, at man indfører rutinetjek af afspærringer og opgravninger, ligesom man gør det efter opsætning af stilladser.

- Vi burde have et skilt, der viser, at der er en medarbejder, der har ansvaret. Det behøver ikke være bøvlet og kompliceret. Men det er rart at vide, at Torben (for eksempel, red.) har været på kursus i, hvordan det foregår, når man går med en rollator hen over noget. Så tingene er tænkt til ende. Og jeg tror, at noget af det her handler om mangel på omtanke, viden og ubetænksomhed, siger Søren Windell.

I første omgang ser Søren Windell det som en opgave for Odense Kommune at indføre en fremkommelighedsstandard for vejarbejde, men det bør ifølge ham udvides til et nationalt fokus. Og det skal understøttes af særlig undervisning på uddannelserne, der har med entreprenørarbejde at gøre, så alle uddannede kan sætte sig i en gangbesværet eller handicappet borgers sted.

- Det virker ikke godt nok nu. Jeg vil gerne i dialog med nogle af uddannelserne, så vi kan få gjort mere opmærksom på det. Det er vigtigt, at hele vores by er tilgængelig for alle vores borgere, siger Søren Windell.

Letbanearbejdet kommer til at præge Odense i et stykke tid endnu. Efter planen kommer letbanen til at køre fra efteråret 2021.