I det fynske folks tjeneste

Forskning i beskæftigelse og integration i Vollsmose

Et treårigt forskningsprojekt skal belyse fordele og ulemper ved de danske ghettoer - herunder Vollsmose. Blandt andet hvordan det går med at integrere etniske minoriteter og skaffe dem arbejde.

Tre spørgsmål skal besvares

Projektet skal besvare tre hovedspørgsmål:

  • Hvor omfattende er etniske minoriteters koncentration i bestemte bydele og hvad skyldes det?
  • Er der selvforstærkende, sociale problemer og afvigende normer i ghettoerne og særlige problemer med at beskæftige og integrere etniske minoriteter? Eller er der skjulte ressourcer, som kunne gøre ghettoerne til gode springbræt ind i det danske samfund?
  • Hvilke erfaringer har man med lokale integrations- og beskæftigelsesindsatser?

Projektet har et budget på 7,4 millioner kroner og gennemføres af Roskilde Universitetscenter og Statens Byggeforskningsinstitut indtil 2008.

Projektet laver blandt andet casestudier om erfaringer indenfor integration og beskæftigelse i Vollsmose, Gjellerupparken i Århus, Nørrebro Park i København og Høje Tåstrup.