I det fynske folks tjeneste

Forskning i stamceller skal styrkes

Nyt forum for sundhedsforskning mødes første gang. Sundhedsministeren lægger op til, at forskning i stamceller får fremtrædende placering på dagsordenen.

Både Odense og andre danske hospitaler har længe været i gang, dels med forskning, dels med behandling af patienter som led i kliniske forsøg.

Forskningen i stamceller skal styrkes, så Danmark kommer med helt frem i den internationale elite.

Sådan lyder budskabet fra sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K), og han fremsætter det, dagen før Nationalt Samarbejdsforum for Sundhedsforskning holder sit første møde.

Ministeriet har selv nedsat det ny forum, og han siger til Ritzau, at forskningen i stamceller får en meget markant placering på dets dagsorden.

- I første omgang forventer jeg, at rådet når frem til en præcisering af, hvor langt vi er herhjemme inden for et felt, der får voldsom betydning i de kommende år. Lige nu mangler vi et lille stykke for at være med i den internationale superelite. Jeg er ikke i tvivl om, at vi råder over det fornødne faglige potentiale, men vi taler om et kompliceret og meget udgiftskrævende område, understreger Jakob Axel Nielsen.

Hans oplæg om øget prioritering af forskning i stamceller offentliggøres mandag i en kronik i Jyllands-Posten.

Professor Moustapha Kassem, leder af stamcellegruppen ved Odense Universitetshospital, kalder oplægget for "et rigtigt godt udspil".

- Det rummer elementer til en fornuftig og fremsynet plan, også fordi det lægger vægt på et samspil mellem forskningen, behandlingssystemet, den bioteknologiske industri og andre aktører, vurderer professoren.

Lægevidenskaben skønner, at stamceller i løbet af nogle år kan kurere en række alvorlige sygdomme eksempelvis sukkersyge, kræft og alzheimer.

Både Odense og andre danske hospitaler har længe været i gang, dels med forskning, dels med behandling af patienter som led i kliniske forsøg.

- Vi skal nok afsætte fem år til denne type forsøg, inden vi kan gå videre til næste fase. Derfor er det for tidligt at sige, hvornår stamcellerne kan indgå i standardbehandlingen af patienter, forklarer Moustapha Kassem.

Fakta om stamceller

 * Stamceller er udgangspunktet for dannelsen af cellevæv i menneskekroppen, herunder hjerne, blod, hjerte, knogler og muskler.
 * Menneskelige stamceller kommer fra befrugtede æg, som er få dage gamle, og som kan udvikle sig til alle former for celler i kroppen.
 * I slutningen af 1990'erne opdagede forskerne for første gang perspektiverne i at bruge menneskelige stamceller i den biomedicinske forskning.
 * Forskerne henter især stamceller fra kasserede og befrugtede æg fra fertilitetsklinikker. Stamcellerne kan dog også udvikles ved kloning.
 * Videnskaben håber, at det om nogle år bliver muligt at kurere en række alvorlige sygdomme ved hjælp af stamceller. Som eksempler kan nævnes kræft, sukkersyge, sklerose og Alzheimer.
/ritzau/