Første hverdag med lukket gade

Mandag morgens trafik i Odense Midtby forløb relativt fredeligt, selvom det var første hverdag efter lukningen af Thomas B. Thriges gade og de trafikale omlægninger i området.

Det frygtede trafikkaos efter lukningen af Thomas B. Thriges gade udeblev mandag morgen.

Dog kørte en del bilister på gammel vane og overså nye skilte med ensretning eller gennemkørsel forbudt og blev vist til rette af politihjemmeværnets folk, som stod parat, hvor der var ventet problemer.

De havde især travlt i Nørregade og krydset mellem Overgade, Hans Mules gade/Frue Kirkestræde.

Chefen for Odense Kommunes Plan og Byg, Henrik Lumholdt er godt tilfreds, men siger dog, at der skal rettes til nogle steder med tydeligere skiltning og bedre afmærkning i nogle kryds.

- Vi har folk tilstede i byen og registrerer, hvordan det går, og vi snakker med bilisterne. Udfra det skal vi nok få det hele på plads, siger han.

Han erkender, at der er mindre trafik mandag end normalt, da det er første hverdag i skolernes sommerferie, men frygter ikke kaos, når sommerferien er forbi.

- Dem, der nu er her vil de kommende dage lære forandringerne at kende, så de kan det, når folk vender tilbage efter ferien og skal lære det. Det tror jeg nok skal gå, siger Henrik Lumholdt.