Første skoledag: Flere dropper folkeskolen og vælger friskoler

De seneste mange år har flere forældre droppet folkeskolen og i stedet valgt friskoler. I Odense åbnede en helt ny friskole på første skoledag.

De to søstre Sigrid og Nete har sammen med 108 andre elever første skoledag på den helt nye friskole FUND, der ligger i midten af Odense. Sigrid og Nete har tidligere gået i en folkeskole, men nu har forældrene besluttet, at pigerne skal starte i en friskole.

- FUND har nogle rigtig gode værdisæt og visioner. De tænker de gode sider, og hvad det er børnene kan og så gå videre med det, i stedet for at tænke på, hvad det er, man ikke er så god til, siger Anja Kajberg, der er mor til Sigrid og Nete.

Fyn er friskoleland

Sigrid skal starte i 5. klasse, mens lillesøster Nete skal begynde i 3. klasse. På landsplan er der rigtig mange, der gør som Sigrid og Nete. De seneste fem år har der været en stigning i antallet af elever, der vælger friskoler, mens det samtidig gået tilbage for folkeskolerne. Og Fyn er i endnu højere grad friskoleland. I sidste skoleår var det knap 22 procent af eleverne på Fyn, der gik i en fri- eller privatskole.

Friskolen FUND bygger på FNs 17 verdensmål, og skolen adskiller sig blandt andet fra folkeskolen ved, at der ikke bliver givet karakterer eller holdt eksamener. Der bliver heller ikke afholdt nationale test, som folkeskolerne skal. 

- Vi tror, at tiden er kommet til, at man tænker på en anden måde. Vi er 35 skoler i landet, som er prøve- og testfri. Vi tror på, at vi kan noget ganske særligt, når vi pædagogisk sættes fri til netop at gøre det, forklarer Michael Thagaard, der er skoleleder på FUND.

Tre grunde til skoleskift

Sigrid og Netes valg af friskole er langt fra enesteående. De sidste mange år har folkeskolen tabt elever til friskolerne. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2017 er de tre væsentligste årsager til, at forældre vælger friskoler; Skolens gode ry, skolens værdiggrundlag og at de ikke var tilfredse med den folkeskole, som de hørte til.

- Vi føler, at vores piger har haft brug for noget nyt. De var kørt lidt fast i de der bokse og rammer, som folkeskolen siger; Du skal ku' det her, du må helst ikke være bedre eller dårligere. Du skal ligge her imellem, og det er det, du skal følge. Vi synes, at nu var tiden for, at der skulle ske noget nyt, fortæller Rune Kajberg, der er far til Sigrid og Nete.

Det koster 1600 kroner om måneden for en elev at gå på friskolen FUND. Udover forældrebetalingen får skolen også et tilskud på 76 procent af det, som en gennemsnitlig folkeskoleelev koster. Men regeringen overvejer at mindske tilskuddet.

- Det ville jeg være ked af, fordi der er mange friskoler i de små samfund, som er kommet til, fordi folkeskolen er lukket og gør en kæmpe indsats, for ellers ville der ikke være skoler ude i de områder, så jeg tror, at man skal tænke sig rigtig godt om, inden man sætter koblingsprocenten ned, siger Michael Thagaard, der er skoleleder på friskolen FUND.

For Nete og Sigrid handler første skoledag mere om penalhus og skoletaske end om koblingsprocent. Forude venter første skoledag på en helt ny skole.

- Hvis I ikke var tilfredse med folkeskolen, forsøgte I så at ændre på tingene?

- Vi var ikke i tvivl, da vi hørte om FUND, så var det det vi skulle. Sigrid skal i femte klasse og Nete skal i tredie klasse. Vi har forsøgt, og de har været en del af folkeskolen i snart mange år. Og vi skylder dem det bedste i deres barndom, og vi skal give dem de bedste odds, begrunder Anja Kajberg skiftet fra folkeskole til friskolen FUND.

Flere forældre fravvælger folkeskolen og vælger friskoler til