I det fynske folks tjeneste

Første stik til Odins Bro

Forberedelserne til at bygge det, der bliver Nordeuropas største svingbro over Odense Kanal er nået til, at første spadestik kan tages.

Montage, der viser hvordan Odins Bro kommer til at se ud

Tegning, der viser kanalbroen åben

Tegning af skib, der sejler gennem Odins Bro

1 af 3

Det sker tirsdag d. 8. februar, hvor By- og Kulturrådmand, Jan Boye, tager det første stik.

De kommende år bliver der omfattende aktivitet omkring brobyggeriet.

I løbet af 2011 skal der køres store mængder jord på Bispeengen for at gøre klar til dæmningen på første del af strækningen.

Samtidig tager Engbroen på den anden del af Bispeengen form.

Selve drejebroen bliver leveret i 2012.

Byggeriet kan følges i tekst, billeder og på webcam på kanalforbindelsens egen hjemmeside.

Kanalforbindelsens hjemmeside