Fra beton til natur: Vandløb er blevet befriet i odenseansk vådområde

Fremover kan man se flere fugle, fisk og smådyr i Højbjerg. Det er i hvert fald planen med et nyt stort vådområde, der blev indviet fredag.

Vådområdet i Højbjerg i det nordvestlige Odense er en del af en større plan om at genskabe naturen og reducere udledningen af kvælstof i Odense Fjord.

Poul Falck er lodsejer af af det 15 hektar store område, der nu er ført tilbage til naturen.

- Årsagen til, at jeg er gået ind i projektet, er min store interesse for naturen generelt, siger han.

Og nu kommer Odense Fjord til at nyde godt af Poul Falcks interesse.

- Det her 15 hektar store vådområde fjerner cirka halvandet ton kvælstof om året. Det gør det, at jorden her er gjort vådere, og når den bliver våd og vandmættet, er der nogle bakterier, der omsætter kvælstoffet, så det damper af til atmosfæren i stedet for at ende ude i fjorden, siger Heidi Kastrup Christensen, biolog og projektleder fra Odense Kommune.

Fra lige betonrør til snoet å

Før rislede Højbjergløbet i et betonrør under jorden. Nu snor det sig i et 1,2 kilometer langt åforløb gennem marker og bakker.

- Når man har et vandløb, der er rørlagt, er der ikke god mulighed for dyre- og planteliv, hvis vandløbet ligger i et rør under jorden. Ved at åbne op, som man har gjort her, og lægge det op terrænnært, så er der bedre mulighed for insektliv og for fisk og planter i vandløbet, siger Heidi Kastrup Christensen.

Å med statsstøtte

Det har taget halvandet år at genskabe vådområdet. Projektet er gennemført af Odense Kommune og støttet af staten og EU.

- Jeg synes, det er blevet fantastisk smukt og dejligt, og man kan jo se, hvordan vi har gjort noget for vores biodiversitet og natur, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) og fortsætter:

- Og ikke mindst er vi i gang med at hjælpe forden med at få det bedre, end den har det.

Glæder sig til at se udviklingen

Poul Falck glæder sig til at se området udvikle sig.

- Jeg håber, det bliver et smukt område. Det tror jeg, det gør. Vi kommer til at se et helt andet dyreliv, et helt andet planteliv, et helt andet fugleliv. Det bliver et sted, hvor det bliver dejligt at gå en tur, siger han.