Fremtidens velfærd på plakaten: 99 odenseanerne mødtes i nyt borgerråd

Odenses nye borgerråd havde lørdag første møde. De 99 deltagere skal over tre møder drøfte, hvordan Odense Kommune skal håndtere, at der i fremtiden kommer væsentlig flere ældre og børn i kommunen.

VUC Fyn dannede lørdag rammen om Odense Kommunes nye borgerråds første møde. Rådet består af 99 deltagere og formand Stig Jarbøl. 

Mødet er det første af tre, hvor rådet får mulighed for at drøfte, hvordan Odense Kommune skal håndtere den velfærdsudfordring, kommunen står over for. 

- Jeg synes, det er væsentligt og vigtigt, at man hører borgernes mening. Jeg synes, det er et meget godt initiativ, at man prøver at involvere nogle mennesker, som ikke direkte har noget med partipolitik at gøre, siger Klaus Morten Osborn, der er medlem af det nye råd. 

Om ti år vil der i Odense være 4.000 flere ældre og 2.800 flere småbørn. Det giver flere velfærdsomkostninger, og derfor har byrådet besluttet, at der skal findes 200 millioner kroner, som skal gå til børn- og ældreområdet i stedet for andre områder. 

Det er denne udfordring, rådet skal beskæftige sig med.

Samarbejde med taskforce

Byrådet i Odense Kommune nedsatte i marts en taskforce bestående af seks medlemmer, der har skullet kortlægge kommunens seks største udfordringer. Taskforcen skal desuden komme med anbefalinger til, hvordan udfordringerne skal løses. 

- Vi skal tage nogle store beslutninger om, hvordan vi vil indrette vores velfærd i de kommende ti år. Og når vi skal tage store beslutninger om noget, der er tæt på borgerne, så synes jeg, det er en god idé, at vi prøver at inddrage dem på en ekstraordinær måde. Og det er det, vi prøver at gøre med det her borgerråd, som vi sætter i søen, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel. 

På lørdagens møde har deltagerne haft mulighed for at snakke sammen med taskforcen om, hvordan borgerrådet skal behandle de udfordringer og anbefalinger, taskforcen kommer med. På næste møde skal borgerrådet rangere de udfordringer, taskforcen er kommet frem til efter vigtighed.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen)

TASKFORCENS BUD PÅ ODENSE KOMMUNES STØRSTE UDFORDRINGER

Det afsluttende møde går ud på, at borgerrådet får mulighed for at kommentere og stille forslag til det videre politiske arbejde med taskforcens anbefalinger. 

Det er dog stadig byrådet, der i sidste ende skal træffe beslutningerne om, hvordan man vil gribe udfordringerne an. 

- Borgerrådet er jo, som ordet siger, et "råd", og hele pointen er, at vi skal komme med gode råd i forhold til de beslutninger, politikerne skal træffe senere, siger borgerrådets formand Stig Jarbøl. 

Se hele indslaget om rådets første møde her.