I det fynske folks tjeneste

Friskole trues af lukning: Al-Salam Skolen har fortsat en chance

Al-Salam Skolen i Odense SØ har ikke store chancer for at overleve efter statstilskuddet fredag blev bremset.

01:39

Det er ikke fordi fortilfældene står i kø, men formanden for Dansk Friskoleforening Peter Bendix Pedersen kan fortælle, at den nu lukningstruede odenseanske friskole Al-Salam Skolen fortsat har mulighed for at overleve.

Fredag kom det frem, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Undervisningsministeriet påtænker at tage støtten fra friskolen, som dermed mister et betragteligt økonomisk grundlag for at eksistere.

Ifølge Berlingske fik Al-Salam Skolen mere end 3,6 millioner kroner i støtte sidste år, og med 54 elever på skolebænken, og en dertil hørende lærerstab, er økonomien en væsentlig trussel for skolen på Lille Tornbjerg Vej i Odense SØ.

- Det er en alvorlig situation for en skole at miste tilskuddet, og dermed sit grundlag for overhovedet at drive en skole, fordi tilskuddet er en så betydende del af skolens indkomst, siger Peter Bendix Pedersen.

Al-Salam Skolen har 14 dage til, at svare på en række spørgsmål fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Lykkes det ikke skolen, at komme med fyldestgørende svar, fratages den tilskuddet.

Læs også Friskolen Al-Salam Skolen mister statstilskuddet

Ifølge Susanne Sehestedt Clausen, vicedirektør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, er Al-Salam Skolen i overhængende fare for lukning.

- Vi skal varetage statens interesser og sikre, at vi ikke sender penge ud i et potentielt konkursbo.

- Vores vurdering er, at der er stor fare for, at skolen må indstille sin drift meget hurtigt, og vi har ikke fået dokumentation for, at der er grund til at ændre den vurdering, siger hun til Berlingske.

I økonomiske korte tøjler siden december

Midt i december 2016 kom skolen under skærpet økonomisk tilsyn, viser dokumenter fra styrelsen. Her kan man læse, at skolen indgik en afdragsordning i forbindelse med for meget udbetalt tilskud.

I dokumenterne står desuden, at skolens revisor i forbindelse med årsregnskabet for 2016 skriver, at skolen ikke vil kunne klare sig gennem indeværende år.

Styrelsen har desuden både 15. og 29. august i år bedt skolen dokumentere, at den har tilstrækkelig med penge til at sikre driften, viser dokumenter som TV 2/Fyn har fået aktindsigt i.

Af skolens eget driftsbudget for 2017 fremgår det desuden, at den forventer et underskud på knap en million kroner.

Sidste frist på 14 dage

Ifølge Peter Bendix Pedersen er der ham bekendt ikke tilfælde, hvor der er skoler, som det i høringsfristen på 14 dage er lykkedes, at finde argumentation nok til at beholde statens tilskud.

- Men jeg synes det er værd at bemærke, når man har en afgørelse, så har skolen 14 dage til at påvise, at der kunne være fejl i afgørelsen. Det er en retssikkerhed for skolen, fordi der kan være kommet nye oplysninger frem eller ministeriet kan have overset nogle ting, som kan blive bragt i spil.

Er der fortilfælde, hvor en skole har mistet statstilskuddet og så alligvel har kunnet fortsætte?

- Jeg tror vi har nogle eksempler på, at nogle skoler har mistet deres tilskud, men de har været i stand til at fortsætte skoledriften. 

- Det har enten været fordi forældrene har kunnet samle penge ind eller de har modtaget nogle donationer. Så det har vi nogle få eksempler på, men det er meget få eksempler fordi det er svært at drive en skole uden statstilskud.

Læs også Mentiqa skolen i Odense lukker