I det fynske folks tjeneste

Friskolen Al-Salam Skolen mister statstilskuddet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet har taget statstilskuddet fra den odenseanske privatskole Al-Salam Skolen. Skolen er truet af lukning.

Friskolen Al-Salam Skolen på Lille Tornbjerg Vej i Odense SØ mister nu sit tilskud fra staten.

Det er kritisable forhold omkring skolens økonomi, der har fået Undervisningsministeret til at tage tilskuddet fra skolen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet satte for tre uger siden skolen under skærpet tilsyn, og forlangte samtidig en redegørelse for en lang række forhold på skolen.

I første omgang holdt ministeriet statstilskuddet tilbage, indtil den modtog en tilfredsstillende redegørelse.

Men styrelsen har nu besluttet permanent at fratage skolen statstilskuddet, erfarer TV2/Fyn.

Al-Salam Skolen har fået to uger til at komme med et høringssvar.

Med et fast tilskud pr. elev er Al-Salam Skolen med kun 54 elever presset på økonomien. Så uden statstilskuddet ser det sort ud.

Læs også Friskole afviser kritik: Truet af lukning

- Statstilskuddet er altafgørende for vores økonomi. Vi ved ikke, hvad der skal ske med løn til lærerne, om skolen kan overleve, og om eleverne har en skole at gå på. Det er hårdt, for vi er så afhængige af det her, sagde souschef Tor Scavenius, da skolen blev sat under skærpet tilsyn 7. september.

Skole frataget tilskud og lukker

For to dage siden mistede den muslimske privatskole Nord-Vest Privatskole i København sit tilskud, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tog en endelig afgørelse og vurderede, at skolen i alvorlig grad ikke har og fortsat ikke overholder flere af friskolelovens regler, og at skolen ikke vil kunne genoprette dette inden for en overskuelig fremtid.

Den muslimske privatskole blev i juli sat under skærpet tilsyn. Det skete efter et uanmeldt besøg, hvor styrelsen fandt undervisningsmateriale på arabisk, der blandt andet brugte begreber som "jihad" og kamp.

Afgørelsen betyder at Nord-vest Privatkole lukker. Skolen fik i 2016 11,6 millioner kroner i tilskud.

Ifølge Berlingske fik Al-Salam Skolen i 2016 mere end 3,3 millioner kroner i tilskud.

Al-Salam trues af lukning

Berlingske har desuden fået aktindsigt i skolens økonomi. Her afsløres det, at skolens økonomi er så ustabil, at det kan medføre en lukning. Det fremgår af et brev som styrelsen har sendt til skolen i indeværende uge:

"Det vil være uansvarligt og uforeneligt med styrelsens varetagelse af statens kreditorinteresse, hvis styrelsen under de givne forhold fortsat udbetaler statstilskud til Al-Salam Skolen", lyder styrelsens konklusion ifølge Berlingske.

Skoleleder kommer med kort kommentar

Al-Salam Skolens leder, Majed Hussein, ønsker i dag ikke at stille op til interview. Han fortæller dog til TV 2/Fyn, at bestyrelsen samles søndag for, at lave en plan der skal redde skolen.

Han siger desuden at bestyrelsen i løbet af næste uge vil komme med en konkret udmelding om, hvordan skolen skal overleve. Ifølge Majed Hussein er skolens økonomi den eneste kritik ministeriet har tilbage.

Læs også Muslimsk friskole sat under skærpet tilsyn