Frosten stopper urne-begravelser

Den hårde frost stopper urnebegravelser ved flere kirkegårde.

Odense Kirkegårde stoppede allerede før jul med urnenedsættelser på kommunens fem kirkegårde. Bortset fra dem, der allerede var bestilt.

I Odense Kommune er der i gennemsnit 25 urnenedsættelser om ugen.

- Mange steder vælger man at udsætte urnenedsættelser. Man opbevarer dem i kapellet og venter, til vejret tillader at nedsætte urnen. Det er ret almindeligt, siger forbundsformand Jørgen Højbjerg Andersen fra Forbundet af Kirke- og Kirkegårds-ansatte, FAKK til Kristeligt Dagblad.

Lig skal derimod begraves eller brændes senest otte dage efter dødsdagen. Embedslægen kan dog give dispensation til, at liget kan opbevares i op til 14 dage.