Fuldstændig uholdbart: Fynske fængsler mangler personale

Der mangler personale i de fynske fængsler og arrester. Personalemanglen går ud over både forholdene for ansatte og indsatte.

Der er skrigende mangel på ansatte i de danske fængsler. Fagforeningen, Fængselsforbundet, vurderer, at der mangler 700 fængselsbetjente i de danske fængsler og arrester. 

Den store mangel på personale i fængslerne rammer også på Fyn. Det konstaterer områdetillidsrepræsentanten for Fængselsforbundet, Brian Kristensen.

- Det er fuldstændig uholdbart. Kriminalforsorgen i Syddanmark er gået konkurs. Hvis det ikke var for personalets velvilje, kunne man ikke åbne. Så kunne man ikke lukke fanger ud af deres celler, siger han. 

Mangler 6.000 personaletimer

En opgørelse fra områdetillidsrepræsentanten viser, at der alene i oktober måned mangler at blive besat 6.000 timers vagter. 

Det svarer til, at der mangler knap 38 fuldtidsansatte. I alt er der 265 ansat i de fynske fængsler og arrester. 

- Oktober er nok en smule værre end andre måneder. Men den er ikke værre end september. Det er svært at få tingene til at hænge sammen, siger Brian Kristensen.

Så mange personaletimer mangler i de fynske fængsler og arrester i oktober

Områdedirektøren i Kriminalforsorgen, Sine Louise Iversen, vil ikke forholde sig til de konkrete tal, men erkender, at der lige nu er en meget presset personalesituation i de fynske fængsler og arrester. 

- Jeg kan godt forstå, at det er svært at være betjent med den bemandingssitutation, vi har lige nu. Vi prioriterer dagligt i opgaverne, så ingen er i tvivl om, hvor deres kræfter skal lægges. Men det betyder, at der er opgaver vi ikke kan lave, fordi vi mangler bemanding, siger hun. 

- Det kan være dele af et program for de indsatte, der ikke kan køres, eller et bestemt værksted, der må køre på nedsat kraft.

Store forskelle på Fyn

Der er stor forskel på, hvor på Fyn manglen på ansatte er størst. Ifølge den estimerede opgørelse over oktober måned, mangler der flest ansatte i Nyborg Fængsel, mens det ser ud til at lykkes at få alle vagter besat i arresten i Svendborg.

- Det er Kriminalforsorgen, der har skabt det her problem. I mange år er man blevet ved med at sige, at der ikke manglede personale, selvom vi har gjort opmærksom på problemet. Og så har det også noget at gøre med, at det er opgangstider i samfundet, så man mangler arbejdskraft, siger Brian Kristensen.

Konsekvenserne af det manglende personale rammer både de ansatte og de indsatte, mener områdetillidsrepræsentant Brian Kristiansen. 

- Der bliver skåret i vagtplanerne, så ikke alle poster bliver besat. Hvis der er noget akut i fængslet, hvis fangerne slås, og der skal bruges folk til at køre dem på skadestuen eller andet, så bliver der ikke kaldt nye folk ind, fordi de er der ikke. Det betyder, at arbejdsmiljøet bliver sindssygt dårligt, fordi folk skal løbe stærkere, siger han.

Håber på hjælp fra politikerne

Både de ansatte fængselsbetjente og arbejdsgiverne i Kriminalforsorgen håber, at politikerne vil være med til at løse udfordringerne med manglendende personale, når der snart skal forhandles et fireårigt forlig om Kriminalforsorgen på plads. 

- Regeringen og Folketinget står overfor at skulle forhandle det økonomiske grundlag for os de næste fire år. Jeg er sikker på, at de har stor forståelse for, hvordan situationen ser ud. Hvad de kommer til at prioritere, og hvordan det kommer til at ende, kan jeg af gode grunde ikke sige noget om, siger Sine Louise Iversen. 

Samme håb lyder der fra de ansattes tillidsmand. 

- Det er politikerne, der kan og skal løse det her problem. Men med det finanslovsforslag, der er lagt frem, så er der ikke sat penge af til at løse problemet, lyder det fra Brian Christensen.