Fynboer gør indsigelser: Bevar Jernalderlandsbyen

Odense Kommune vil spare mere end 30 mio. kr. i de næste år ved blandt andet at nedlægge Jernalderlandsbyen. Men forslaget møder massiv modstand.

For at dække et stort hul i kassen, har børn- og ungeforvaltningen i Odense Kommune offentliggjort at større sparekatalog, der i alt indeholder besparelser for 30,5 mio. kr.

Frem til den 26. januar, hvor udvalget træffer endelig afgørelser om, hvor besparelserne skal ramme, er forslagene i høring, hvilket giver borgerne mulighed for at gøre officielle indsigelser mod de konkrete spareplaner.

Det har indtil videre 17 borgere gjort. Heraf har de 16 af dem peget på det forkerte i at lukke Jernalderlandsbyen i Næsby.

- Jeg er rystet over at høre, at Odense kommune overvejer at nedlægge Jernalderlandsbyen Næsby. Som ansat på et andet historisk værksted, ved jeg, hvor meget det betyder for børn og unge at komme ud og opleve historien, være i den, føle den. Det giver en dimension, som ingen bog, ingen lærer, nok så velskrevet, nok så fagligt dygtigt kan bibringe vore unge. Det giver en unik forståelse for vores fortid, for den måde vore forfædre levede på. Også børn af anden etnisk oprindelse and dansk, har stor glæde af dette, det bibringer dem en stor forståelse for den kulturarv, vi som danske ofte er så stolte af, skriver Gudrun Victoria Gotved. 

Ann-emilie Augustinus skriver i sit høringssvar:

- At Odense kommune overvejer at lukke denne lille perle er et stort tab for både fortid, fremtid, ung og gammel. 
Jeg er selv barn af Odins by og er kørt forbi jernalderlandsbyen næsten hver dag gennem hele min barndom. Jeg har været der på skoleudflugter og bedsteforælder-ture. Ja, folkene i jernalderlandsbyen har endda været behjælpelige med råd og vejledning udenfor åbningstiderne og har strukket sig langt for at vi har kunne købe produkter fra landsbyen selvom det ikke var muligt at komme i åbningstiden. Dette er dygtige og dedikerede mennesker som kæmper for en god formidling af jernaldertiden. LAD IKKE DENNE VIDEN GÅ TABT! 

Der er frist for indsigelser frem til den 26. januar.