Fynbus mangler millioner i Odense: 25 procent af busserne kan forsvinde

I to år har Fynbus fået store tilskud fra Odense Kommune til at genoprette økonomien på busdrift efter coronaen. I 2024 ophører tilskuddene, men Fynbus kommer til at mangle 42 millioner i budgettet.

25 procent af de grønne og hvide busser kan forsvinde fra de odenseanske veje i 2024, hvis ikke der sker noget drastisk i Fynbus' økonomi. 

Så dyster lyder meldingen fra direktør i Klima- og Miljøforvaltningen, Michael Wognsen.

Passagererne er nemlig kun i begrænset omfang vendt tilbage til busserne, efter at coronavirus og nedlukninger vendte op og ned på folks transportvaner, og samtidig er prisen på brændstof - og især el til elbusser steget eksplosivt. 

Samlet set er Fynbus efterladet med et hul på knapt 42 millioner i økonomien næste år.

I løbet af 2022 og 2023 har Fynbus fået ekstrabevillinger til de stigende udgifter på først 24 millioner og dernæst 33 millioner, men de penge bliver ikke tilført busselskabet i 2024, som det ser ud nu.

Odenses politikere står derfor overfor en drastisk beslutning om den offentlige transport - og den beslutning skal tages inden sommerferien, hvis kontrakter med vognmænd skal opsiges inden 2024.

- Det betyder ikke nødvendigvis, at 25 procent af busruterne skal forsvinde, men vi skal reducere de timer, som busserne kører i Odense med 25 procent, hvis økonomien skal hænge sammen, fortæller Michael Wognsen.

Mørke skyer over kollektiv trafik

En af de politikere, som inden længe skal drøfte fremtiden for busdriften i Odense, er Tim Vermund (S), som er klima- og miljørådmand i Odense. Han ærgrer sig over, at man kan blive nødt til at skære ned på den offentlige bustrafik, trods målsætningen om at blive en mere klimavenlig by gennem netop kollektiv trafik.

- Der er mørke skyer over den kollektive trafik i hele landet. Det er vi også ramt af her i Odense. Det er ellers den stik modsatte vej af, hvad vi gerne vil gå, siger han.

Han insisterer dog på, at økonomien også skal hænge sammen, når man laver den kollektive transport i Odense.

- Vi kan ikke være tjent med, at vores busser kører rundt med så store underskud, som vi ser i øjeblikket. Jeg håber på, at vi gennem politiske drøftelser kan finde en løsning for at indrette byen, så der er bedre plads til den kollektive trafik. Den skal kunne komme hurtigere frem og med en højere frekvens, så vi kan øge passagergrundlaget, siger Tim Vermund.

Han understreger, at det skal foregå på et mere ansvarligt økonomisk grundlag, når der i fremtiden skal drives bustrafik i Odense.

Grønt dilemma

Elektricitet er den form for brændstof, som er steget mest i forhold til de forventninger, som Fynbus havde. Det giver en konflikt i forhold til de målsætninger, som Odense Kommune har for grøn kollektiv transport.

- Vi har været dygtige til at få flere elbusser ind i Odense, og det bliver vi en smule straffet for på nuværende tidspunkt. På den lange bane skal vi have alle vores busser over på el, fordi vi ved i forhold til klimaet og CO2-udledning, at det er det rigtige. Men lige nu er vi i en periode hvor elprisen er høj, og det kan jeg kun være rigtig ærgerlig over, siger rådmanden.

Rådmanden siger, at den samlede sum af udfordringer på busområdet både skaber en kritisk og alvorlig situation, da det kan koste passagerer til den offentlige trafik, som i stedet investerer i en bil.