Fynsk drikkevand faldt som regn i vikingetiden: Forskere undersøger grundvandet på Fyn

Et nyt forskningsprojekt skal finde ud af, hvor gammelt det fynske drikkevand er. Resultaterne skal være med til at forebygge forurening af grundvandet i fremtiden.

Der bliver boret huller i jorden i Elmelund Skov ved Odense, hvor et internationalt forskerhold i disse dage undersøger alderen på grundvandet i drikkevandsboringen. 

I stadig flere danske drikkevandsboringer bliver der nemlig fundet rester af sprøjtegift. Derfor er de internationale forskere på besøg hos Vandcenter Syd, der leverer drikkevand til store dele af Odense Kommune.

Forskerne skal undersøge alderen på grundvandet i fynske drikkevandsboringer, som er forurenet med pesticider. Undersøgelserne af grundvandet kan nemlig hjælpe os til bedre at forstå årsagerne til forureningen.

Det forklarer Klaus Hinsby, der er seniorforsker på Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

- Det er vigtigt for at forstå, hvordan forureninger i grundvandet spreder sig, og hvordan vi bedst kan håndtere det for at beskytte grundvandsmagasinerne, siger han og fortsætter:

- Det betyder mere præcist, at vi undersøger, hvor lang tid grundvandet har været undervejs, fra det øjeblik det siver ned fra overfladen til grundvandet og strømmer hen til boringen. Den tid er vigtig for at kunne analysere, hvor hurtigt forureningerne breder sig i undergrunden, forklarer Klaus Hinsby.

Drikkevand er regn fra vikingetiden

På Vandcenter Syds kildepladser på Fyn varierer drikkevandets alder fra kun 10 år og helt op til 1.000 år. Det vil sige, at noget af drikkevandet faldt som regn tilbage i vikingetiden.  

Ifølge Klaus Hinsby så er det især det “unge” drikkevand, som kan være forurenet.

- Det unge grundvand, som er det vand, der er dannet inden for de seneste 60 år, kan være forurenet - typisk med pesticider og nitrat fra alle mulige forskellige kilder i landet. Vi vil gerne kende historien for den forurening. Hvor stammer den fra, og hvor længe har den været undervejs i grundvandsmagasinerne, spørger seniorforskeren retorisk.

Forskningen skal gavne forbrugerne 

Vandcenter Syd er det første i Danmark, som systematisk undersøger alderen på vandet i dets drikkevandsboringer for bedre at kunne planlægge og beskytte mod forurening fra omgivelserne.

Derfor har det også stor betydning for det odenseanske vandværk at være med i det nye forskningsprojekt. Det forklarer Anne Esbjørn, der er grundvandsspecialist hos Vandcenter Syd.

- Vi har valgt at være med i projektet, fordi vi selv får noget ud af at kende kende alderen på vores grundvand. Men vi vil også gerne bidrage til, at forskere i Europa får bedre viden om vores grundvand, for det gavner os, og det gavner vores forbrugere på sigt, siger hun.

- Når vi kender grundvandets alder, hjælper det os til at forstå kildepladsen bedre. Hvor er vores sårbare grundvand, og hvor har vi gammelt grundvand, som er robust over for forurening fra overfladen.  

Arbejdet i Elmelund Skoven gennemføres som et EU-projekt, der blandt andet finansieres af EU og Innovationsfonden.

- Vi har valgt at være med i projektet, fordi vi selv får noget ud af at kende kende alderen på vores grundvand. Men vi vil også gerne bidrage til, at forskere i Europa får bedre viden om vores grundvand, for det gavner os, og det gavner vores forbrugere på sigt, siger Anne Esbjørn, der er grundvandsspecialist hos Vandcenter Syd.