I det fynske folks tjeneste

Fynsk Erhverv i appel: Drop TBT-lukning

Samtlige byrådspolitikere i Odense modtager nu en appel fra Fynsk Erhverv. Drop lukningen af Thomas B. Thriges Gade er budskabet i et brev fra organisationen til politikerne.

Appellen blev tirsdag sendt afsted til alle 29 medlemmer af Odense Byråd.

- Sæt fuld tryk på gennemførelsen af byudviklingsprojektet, MEN tilfør projektet den fornødne passage i nord/sydgående retning således, at tilgængeligheden bliver forbedret og by- og forretningslivet kan udvikle sig gunstigt i fremtiden, lyder det i brevet.

Fynsk Erhverv er bekymret for, at erhvervslivet vil opleve faldende indtjening på grund af det, organisationen opfatter som forringet tilgængelighed til bymidten. Fynsk Erhverv håber, at deres opråb betyder, at politikerne vil overveje en løsning, hvor trafikken kan passere i nord/sydgående retning.

- Det er vores klare overbevisning, at dette vil kunne opnås med en mindre tilpasning af projektet og økonomien, mener Fynsk Erhverv.