Fynsk forskningscenter lukningstruet: Millioner går til konkurrent i København

Socialminister Astrid Kragh vil lukke Center for Selvmordsforskning i Odense. I stedet skal Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse i København overtage arbejde og penge.

Center for Selvmordsforskning i Odense er i alvorlige problemer. Centret, der har ligget i Odense og været en selvejende institution siden 1989, har siden begyndelsen ført statistik over selvmord og selvmordsforsøg og formidlet sin viden til offentligheden.

Men Center for Selvmordsforskning har flere gange modtaget kritik for sit arbejde, og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) indstiller nu til, at Center for Selvmordsforskning i Odense lukkes. 

I stedet skal de fire millioner kroner, centret får i driftstilskud gå til Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse (DRISP), der hører under Region Hovedstaden.

En melding, som den konstituerede leder i Center for Selvmordsforskning, Christina Petrea Larsen, er rystet over.

quote Det er da problematisk og tankevækkende, at den institution, der klager over en anden institution, er den, som så får midlerne.

Christina Petrea Larsen, konstitueret leder, Center for Selvmordsforskning

- Jeg synes da, det er chokerende. Og samtidig synes jeg også, at det er trist. Det er trist, hvis man vælger at lukke det her center, der kan gøre en forskel. Blandt andet ved at lægge vægt på den brede formidlingsrolle, vi har, der går ud til både kommuner og regioner, og hvor vores hovedvægt går på at kunne formidle til de faggrupper, der skal bruge den her viden i praksis, siger Christina Petrea Larsen og fortsætter:

- Det vil jo betyde en centralisering af selvmordsforskningen i København under psykiatrien, hvor vi ligger som en selvejende institution under Socialministeriet og derfor ikke har nogen begrænsninger. Vi kan forske bredt og vidensformidle bredt.

Problemer rækker år tilbage

Det, der nu ser ud til at kunne blive Center for Selvmordsforsknings endeligt rækker flere år tilbage. I efteråret 2017 udtrådte to bestyrelsesmedlemmer af centrets bestyrelse, fordi de var uenige med den tidligere leder Lilian Zøllner om centrets forskning.

Og endnu et slag for centret er kritikken fra DRISP, der blandt andet går på, at man i Odense ikke publicerer nok forskningsartikler, at deres register er mangelfuldt og at formidlingen er under standard.

Derfor er det også en torn i øjet på Christina Petrea Larsen, at det lige netop er DRISP, der som afsender af kritikken af kollegaerne i Odense, ser ud til at skulle modtage driftstilskuddet på fire millioner.

- Det er da problematisk og tankevækkende, at den institution, der klager over en anden institution, er den ,som så får midlerne, siger Christina Petrea Larsen.

Centret har rettet op

I November 2017 trak to bestyrelsesmedlemmer sig fra Center for Selvmordsforskning, fordi de var uenige i det spor, centret stod for. En af dem er professor i socialpsykiatri på Syddansk Universitet Elsebeth Stenager.

- Jeg har jo fulgt centret, siden det blev etableret, og har haft samarbejde med det igennem de seneste snart 30 år. Der var nogle udfordringer i forhold til at spore centret ind på et spor, jeg kunne stå inde for, da jeg gik ud af bestyrelsen. Men det er ting, der har ændret sig meget i løbet af det seneste år efter lederskiftet, og jeg støtter fuldt ud en videreførsel af centret under de nuværende rammer, siger Elsebeth Stenager.

Hun tilføjer, at hun gerne stiller sig til rådighed for bestyrelsen igen, hvis hun bliver bedt om det. Og hun undrer sig ligesom Christina Petrea Larsen over, at der bliver rettet kritik af centrets arbejde på specielt forskningsområdet.

- Det, der jo er det tankevækkende, er, at centrets aftale med ministeriet og Socialstyrelsen aldrig har krævet en voldsomt stor forskningsindsats. Det har været ret beskedent, hvad man har ønsket, at de skulle levere, så det virker lidt påfaldende, at man nu vil lukke dem, fordi de ikke har leveret noget, man ikke har bedt dem om, siger Elsebeth Stenager.

Forfejlet kritik

Center for Selvmordsforskning har siden den tidligere leders fratrædelse ikke fået lov til at ansætte en ph.d. til at stå for de forskningsrelaterede publikationer, og derfor synes Christina Petrea Larsen, at kritikken af netop centrets forskning er forfejlet.

- Det synes jeg absolut. Det er korrekt, at der ikke er nogen formelle reelle forskningskompetencer, når der er en ph.d. ansat, fordi vores tidligere leder var ph.d. Der er ikke andre. Det er det, vi gerne vil have, for at kunne slå en stilling op som forskningsansvarlig. Den mulighed har vi ikke fået, så vi bliver kritiseret på nogle punkter, hvor vi ikke har haft noget rum at bevæge os i, fordi vi ikke har fået lov til at ansætte en.

Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse udgiver flere videnskabelige publikationer, mens Center for Selvmordsforskning i langt højere grad har formidlet viden om selvmord, selvmordsforsøg og ført statistikker til kommuner, skoler og fagpersoner, der har skullet bruge centrets viden i praksis.

Selvom pilen nu peger på, at DRISP skal overtage Center for Selvmordsforsknings arbejde og driftstilskud fra Socialstyrelsen, håber Christina Petrea Larsen stadig, at centret får lov til at overleve:

- Håbet lever absolut. Håbet lever for, at de indser, hvad det er, de siger nej til, hvis de lukker os.

Sidder du med fornemmelsen af, at kritikken er rejst med det formål at få fingre i jeres driftstilskud?

- Det ville nok være mærkeligt, hvis jeg ikke tænkte det.