I det fynske folks tjeneste

Fynsk gartneri er storaftager af flygtninge

Danmarks største blomstergartneri, PKM i Odense, er den virksomhed, der har taget flest flygtninge ind under integrationsuddannelsen, IGU.

Gartneriet PKM på Slettensvej i Odense har ansat 13 flygtninge fra Syrien, Eritrea, Afghanistan og Iran i en toårig integrationsuddannelse - kaldet IGU - der skal bringe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Dermed er gartneriet den største aftager af flygtninge under IGU-ordningen. Det viser en opgørelse, som Avisen.dk har lavet.

Flygtningene løser opgaver på gartneriet, som tidligere blev varetaget af løst ansatte sæsonarbejdere fra Østeuropa.

- Vi har jo altid vores sæsonudsving her på gartneriet. Vi ser på bemandingsbehovet hen over året og finder så ud af, hvordan vi løser det mest optimalt. I den forbindelse havde vi set, at der var mulighed for at få IGU-elever ind i et 2-årigt forløb, og det gav rigtig god mening at ansætte så mange IGU-elever, at vi havde en hel klasse, forklarer Anett Madsen, HR-chef i PKM til Avisen.dk.

En ekstra fordel for virksomheden er, at den selv kan planlægge flygtningenes forløb i de to år, det varer:

- Når vi har lavsæson, så kan vi sende eleverne på skole og få dem tilbage, når vi har brug for dem. På den måde passer den her ordning rigtig godt til en virksomhed som vores, siger Anett Madsen.

Gartneriet PKM har tidligere haft problemer, fordi de havde ansat østeuropæiske sæsonarbejdere fra vikarbureauer, der viste sig at underbetale arbejderne, hvilket fik fagforeningen 3F til at reagere. Truet med konflikt afbrød gartneriet samarbejdet med det pågældende vikarbureau, og sæsonarbejderne blev sendt hjem.

Kommuner tøver med ansættelser
Ifølge Ugebrevet A4 tøver de danske kommuner med at benytte IGU-ordningen. 54 af de 98 kommuner har ikke en eneste IGU-elev.

Og selvom kommunerne tilsammen har næsten en halv million ansatte, er kun syv af 216 registrerede IGU-forløb oprettet på kommunale arbejdspladser.

 

Fakta om Integrationsuddannelsen, IGU.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er midlertidig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsgrunduddannelse.

Integrationsgrunduddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016.

Integrationsgrunduddannelsen er et supplement til virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering, men er ikke et tilbud i integrationslovens forstand.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.