Fynsk sexkrænker: Jeg har rigtig dårlig samvittighed

Manden i den røde bil har tænkt meget på de piger, han har krænket seksuelt, siger han i retten torsdag.

Den tiltalte i en stor fynsk sexkrænkersag har været meget ked af det og har tænkt meget på de to piger, han har krænket. Når han hører deres forklaringer i retten, får han det rigtig skidt.

Sådan siger manden i den røde bil - som den tiltalte CJ er blevet kendt som - selv i Retten i Odense torsdag, hvor retssagen mod ham kører.

- De har selvfølgelig været bange, og det har jeg ikke været klar over på det tidspunkt, siger den tiltalte CJ.

CJ er tiltalt for at have samlet to piger på 10 og 11 år op i sin røde bil og krænket dem seksuelt i efteråret 2012. Derudover er han også tiltalt for at fremstille sprængstoffer i sin lejlighed på Skippervænget 10 i Odense.

Anklager Lenette Skak læser konklusionen fra en personundersøgelse lavet af Retslægerådet op i retten. Ifølge den finder Retslægerådet, at CJ ikke var sindssyg eller i en psykose, da han misbrugte de to piger i 2012, som han ellers selv har hævdet, at han var.

Derudover anbefaler lægerne i personundersøgelsen, at han idømmes forvaring, da han er til fare for andres liv og frihed. Idømmes man forvaring, ved man ikke, hvornår - eller om - man bliver sluppet fri igen.

Forsvarer Linda Christensen spørger torsdag den tiltalte CJ, om han kunne finde på at forulempe nogen igen.

- Aldrig nogensinde. Det kunne kun ske, fordi jeg var i den tilstand, jeg var i, og den havde jeg ikke været i før. Nu ved jeg, hvad det vil sige at være i en anden verden. Jeg kender faresignalerne. Det kommer ikke af sig selv, det kommer af et overforbrug af Ritalin.

I oplæsningen af personlighedsundersøgelsen kommer det frem, at den 41-årige CJ har haft et stort overforbrug af Ritalin, som man tager imod sygdommen ADHD.

Han har fået konstateret ADHD, men har taget op til 300 milligram dagligt, selvom han kun har fået ordineret op til 150 milligram per dag. Det øgede hans koncentrationsevne, siger han. Men samtidig gav det ham vrangforestillinger, hævder han i retten.

Retslægerådet mener, at han har været påvirket af Ritalin, mens han krænkede pigerne, men ikke af andre rusmidler.

Der ventes at falde dom i sagen den 19. november klokken 14.